englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Đố vui ton học

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: angel
 member
 ID 15127
 Date: 05/25/2007


Đố vui ton học
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. Chứng minh 3n = 4 với mọi n.
2. Hy giải thch cu: 1 => 4 = 1505


gp kiến
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92203
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1.3n=4=>ba n=bố n ( ba=bố với mọi n)

 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 92220
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
2. Hy giải thch cu: 1 => 4 = 1505

1' = 1 the^m ga.ch - o*? giu*a~ so^' 1 = 4 = 1505 = mo^.t na(m kho^ng na(m = 1 <=(1+5-5)


 
 Reply: ghost
 member
 REF: 92227
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
2. Hy giải thch cu: 1 <=> 4 = 1505

1 pht (1') tương( <=> ) tư (4) bằng ( = ) nghn năm ko phai( 5 l five m =)


 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 92230
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wow, Ghost. You got a very "romantic" answer. Ba'i phu.c...Bai phuc...

 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92263
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
MỘT PHT TƯONG TƯ BẰNG MƯỜI NĂM HOK NGỦ!

 
 Reply: ghost
 member
 REF: 92264
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Cute_Teen, ko thể dịch l 10 năm được v số 1 đứng ở vị tr hng nghn ===> MỘT PHT TƯONG TƯ BẰNG NGHIN NĂM HOK NGỦ!

 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92265
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chi'nh xa'c luon ne`!
MỘT PHT SUY TƯ BẰNG NGHN NĂM KO NGỦ


 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92278
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ghost đ trả lời đung' ri bạn y' đunng' thật romantic

 
 Reply: angel
 member
 REF: 92323
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cu 1 phuongle đng rồi, cn cu 2 chnh xc l MỘT PHT SUY TƯ BẰNG MỘT NĂM KHNG NGỦ

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group