englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> c ơi l c1

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phuongle12
 member
 ID 15113
 Date: 05/24/2007


c ơi l c1
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1.c tn việt kiều bay từ Anh qua việt nam để đnh bi , nhưng khi bay ngang qua khu rừng hắn thấy 1 con c chết ln quay trở lại nước Anh. hỏi tại sao lại vậy

gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92154
 Date: 05/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
c chết l c ko sống
-> so`ng ko co'
-> ko da'nh bai` dc
ok?


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 92206
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Miễn ch, khỏi bnh luận !

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group