englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> cũng vẫn post dm b con suy nghĩ nh3'

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hieuchauvt
 member
 ID 15108
 Date: 05/24/2007


cũng vẫn post dm b con suy nghĩ nh3'
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
C ngườI đến hỏI ph ng,
Xin vay một lc hai mươi đồng tiền.
Bữa sau sẽ phảI trả liền,
Nhưng m trả gp lần hồI từng xu,
Ngy sau phảI trả bốn xu một lần.
Tiếp theo phảI trả tm xu
Nghĩa l phảI trả gấp đi mỗI ngy
Trả trong hai chục ngy thi.
Sẽ trừ hết nợ đ vay ban đầu.
Anh em b bạn tnh dm.
Ph ng lấy li bao nhiu l tiền?


gp kiến
 Reply: angel
 member
 REF: 92135
 Date: 05/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Trời ơi, ng ph ng ny đ giu lại cn tham khủng khiếp. Người nng dn mượn c 20 đồng tiền m phải trả tới 838860 đồng, ph ng lợi tới 8388580 đồng.

 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 92218
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ươc' g mnh dc như ng y' kekek`

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group