englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> pkon v thi ti n

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phuongle12
 member
 ID 15002
 Date: 05/14/2007


pkon v thi ti n
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Suy nghĩ từ từ thi nha, coi chừng bị đin đ. 4 thằng đi uống cafe, tnh tiền 25,000. 3 thằng bỏ tiền, mỗi thằng bỏ 10,000 (vậy l tổng cộng 30,000). ng chủ thối lại 5,000. Thằng thứ 4 giữ 2,000, đưa cho 3 thằng kia mỗi thằng 1,000. Vậy tnh ra 3 thằng kia mỗi thằng bỏ ra 9,000. (9,000 x 3 = 27,000), cộng với 2,000 thằng thứ 4 giữ l 29,000. Cn 1,000 kia đu

gp kiến
 Reply: btnduyen
 member
 REF: 91827
 Date: 05/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
theo mnh nghĩ 1000 khng bị mất đu tại bi ton sai thi,hihi!!!!!
giả sử gọi số ban đầu l: A =30000
đến lc thối lại đ sai rồi:
A - 3000(3000 trong 5000 được thối lại) + 2000( thằng thứ 4 giữ) = 29000đồng h
=> 3(A/3 - 1) =29000 # 30000


 
 Reply: tomboy
 member
 REF: 91828
 Date: 05/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi!Thuc ra cau nay rat don gian.O trong cau do nay ko no ro 3 ng tra tieng la ai, va nguoi ko tra tien la ai nen se co su nham lan.Thuc ra la ng thu 4 trong cau do nay chinh la 1 trong 3 ng tra tien,con trong 3 ng nhan 10 dong con lai co 1 ng ko tra tien. Do do,cau tra loi do la trong 3 ng tra tien thi co 2 ng dc nhan lai 1 dong con 1 ng nhan 2 dong,ng ko tra tien dc nhan 1 dong.Nen phep tinh do phai la :30=25+(1+1+2)+1
1+1+2 la so tien 3 ng tra dc nguoi boi ban tra lai
1 dong la ng ko tra tien da dc chu boi ban dua cho
vay la du 30 dong roi con gi
 
 Reply: angel
 member
 REF: 91830
 Date: 05/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đơn giản thi. Thực ra l vầy. Ba thằng kia, mỗi thằng bỏ 9000đ, 9000đ x 3 = 27000đ, trừ đi 2000đ thằng thứ tư giữ l cn 25000đ tức l số tiền caffe phải trả. Theo mnh chẳng qua l mục đch tnh tiền sai, đng ra phải trừ m lm cộng.

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 91949
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Giả sử 3 thằng mỗi thằng chỉ trả 8,000đ số tiền tổng cộng l 24,000đ. (thiếu 1 đồng th đủ 25,000đ)
Cn lại 6,000đ(30,000-24,000) trả thm cho ng chủ 1,000d nữa cho khỏi mắc nợ th cn 5,000đ, chia 1 thằng một đồng , cn 2,000đồng đưa cho thăng thứ 4, vừa hết 30,000đ.Vậy l trng số 3 thằng trả tiền c 2 thằng trả 8,000đ v 1 thằng trả 9,000đ.
Đ l kiến của mnh nhưng theo mnh th trong cu ny lời giải thch của ai cũng đng_ho cả lng ^_^


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group