englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> đố vui đy, ai muốn coi th vo

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: jotunhem
 member
 ID 14850
 Date: 04/11/2007


đố vui đy, ai muốn coi th vo
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
đố mọi người nhe.
C hai ng b đi xem xiếc hỏi tại sao lại mua tới ba v?
C một b, đi ra chợ, thấy một con c li. hỏi sao b ta quay về?
C một cậu b đi đến trường th thấy một con c m hỏi sao thằng nhc lại quay về?
3 cu đố d, cc bạn thử giải coi!


gp kiến
 Reply: btnduyen
 member
 REF: 91313
 Date: 04/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh xin giải đp cu 2 v cu 3
cu 2: "c li" l "c khng tiến" m "c khng tiến" l : tiền khng c, nn b ấy quay về
cu 3: "c m" l "c khng thấy" m " c khng thấy" l: thầy khng c nn cậu b quay về. hahah
tui hay qua, hihihi!!!!!!!


 
 Reply: btnduyen
 member
 REF: 91317
 Date: 04/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu 1: c thể l : 2 ng b nghĩa l 2 ng 1 b đi, nn phi mua 2 v; đng khng hihi!!!!!!!!!

 
 Reply: btnduyen
 member
 REF: 91318
 Date: 04/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ghi lộn: 3 v mới đng

 
 Reply: cunbong
 member
 REF: 91417
 Date: 04/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cunbong xin giải cu 1 nh:hai ng b l ba ng hi, m đ ba ng hi th phải mua ba v mới đủ chứ phải khng? ihi, vui thật!!

 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 91928
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
theo ti cu 1 l hai ng b đi nhưng chắc l b ny co' bầu nn phải mua 3 ve'

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group