englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> do meo ne ....vao day di

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tranggiang
 member
 ID 14641
 Date: 02/26/2007


do meo ne ....vao day di
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
C một đn tru điếc, đi qua một cy cầu. Rớt xuống sng hết 6con. Hỏi cn mấy con?

gp kiến
 Reply: leyvan
 member
 REF: 90663
 Date: 02/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Trang Giang

Đp n l : 24 ( hư tai ) - 6 = 18


 
 Reply: tranggiang
 member
 REF: 90695
 Date: 03/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi!
Thật đơn giản đối với bạn phải khng!
Gởi đến bạn lời chc sức khoẽ nh!


 
 Reply: lovecat
 member
 REF: 91158
 Date: 03/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh cũng c 1 cu hỏi rất mẹo mời cc bạn"answer my question"
It's over cloud
wind is sound
Three huchbacks
Keep umbrella
Which huchback is wet?
(c 2 cu trả lời, bạn no trả lời đng cả 2 cu th mới đng)


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group