englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> The boiling egg

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: heocon
 member
 ID 14449
 Date: 01/18/2007


The boiling egg
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Suppose you want to cook an egg for exactly 3 minutes. You have only a 5 minute hourglass timer and a 2 minute hourglass timer. Using these 2 timers, how can you boil the egg for exactly 3 minutes?

gp kiến
 Reply: lovelygirly92
 member
 REF: 90117
 Date: 01/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
minh ko tra loi bang tieng anh dc nhung ninh co the tra loi bang tieng viet, co the co ai dich cau tra loi nay cua minh sang tieng anh dc ko? Thanks!
Để cả 2 ci đồng hồ cng một lc chạy. Đến khi no ci đồng hồ 2 pht ku rồi thi mi bỏ trứng vo, lc m đồng hồ ku th va trn 3 pht.


 
 Reply: heocon
 member
 REF: 90220
 Date: 01/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hihi chnh xc ri

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group