englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> E-mail Confusion

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: heocon
 member
 ID 14103
 Date: 11/27/2006


E-mail Confusion
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Joe loves to create confusion. One Tuesday he sent an e-mail memo to his secretary that said, "I'll be back in the office three days before one week after the day after tomorrow."

When would he be back?gp kiến
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88851
 Date: 11/28/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
6 ngaf nua

 
 Reply: heocon
 member
 REF: 88888
 Date: 11/29/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
6 ngy nữa th tức l ngy thứ mấy dzọ bạn?

 
 Reply: chungnbao
 member
 REF: 88942
 Date: 12/01/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ti đon ng ấy sẽ về vo thứ 3 tuần sau!

 
 Reply: heocon
 member
 REF: 89168
 Date: 12/11/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
^^ vẫn chưa đng

 
 Reply: khanhhung2k5
 member
 REF: 89283
 Date: 12/19/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ti đon l thứ 3 ngy 3 thng 3 năm 2013

 
 Reply: heocon
 member
 REF: 89288
 Date: 12/19/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hoho sai roi

 
 Reply: hoanghon
 member
 REF: 89444
 Date: 12/31/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
It is on Monday right??

 
 Reply: heocon
 member
 REF: 89927
 Date: 01/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
>< đng ri

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group