englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Do vui ^.^

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: heocon
 member
 ID 13767
 Date: 09/26/2006


Do vui ^.^
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
When is "1 + 2" not equal to 3?

gp kiến
 Reply: hoanghon
 member
 REF: 88241
 Date: 10/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ba.n ui! When is 1+2 you meaning in vietnamese language like 1 + 2 = 3 . it's mean "Father" right? ^_~

 
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88257
 Date: 10/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
why is it mean "Farther"?

 
 Reply: uglygirl
 member
 REF: 88316
 Date: 10/19/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn ni l...1+2 = 3, 3 ở đy l Ba hay father.......

1+2 th khng bằng Ba gi...hi hi hi


 
 Reply: wendy
 member
 REF: 88324
 Date: 10/19/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hihi chao cac ban minh la wendy minh thay cac ban do vui wa thi` mi`nh cung co' bai nay de do cac ban ne, 123456789= may?

 
 Reply: uglygirl
 member
 REF: 88330
 Date: 10/20/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
= 10 phải hng bạn ! (*_*)

 
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88342
 Date: 10/20/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh c một cu n:
trn cnh đồng c một gia đnh b(3con thui) đang gặm cỏ. Một con tn l Papa-bull, một con tn Baby-bull. hỏi con cn lại tn chi?


 
 Reply: wendy
 member
 REF: 88356
 Date: 10/21/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
co phai la` mama-bull ko ha ban


 
 Reply: wendy
 member
 REF: 88357
 Date: 10/21/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi, uglygirl sorry ban da tra loi sai roi ko phai la 10 dau

ma` la` 100


 
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88375
 Date: 10/21/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sai r̀i bạn bull là con bò đực
đáp án là cow


 
 Reply: heocon
 member
 REF: 88475
 Date: 10/25/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
When is "1 + 2" not equal to 3?

--> answer: when you do it wrong


 
 Reply: fantasylovely
 member
 REF: 89098
 Date: 12/09/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
one water + two water = one water
tra loi cho cau hoi cua heocon


 
 Reply: vitrung
 member
 REF: 91310
 Date: 04/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi!
minh xin tra loi cau hoi cua heocon nhe
1+2 ko bang 3 trong truong hop:
1 thang cong hai tuan
1 nam cong hai thang
1 tuan cong hai ngay
phai ko heo con
neu ko fai thi minh chiu thoi!


 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 91976
 Date: 05/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
theo mnh th 1+2 ko =3 khi :1 đi dp +2 chiếc dp. Đp n c thể l 4 chiếc dp hoặc 2 đi dp (ha ha)

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group