englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Đố mẹo. Nghĩa g.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phucpt
 member
 ID 13599
 Date: 08/31/2006


Đố mẹo. Nghĩa g.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cu ny l mnh nghe từ c gio.
Trong bảng chữ ci th cu sau c nghĩa g?
aaaaaaaaaaaaababbabbabbbbbbbbbbbbbbbabbababbabbaaaaabbaaaaaaaaaaa......ababbabbbb


gp kiến
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 87914
 Date: 08/31/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
a, b
a ba
Đng ko bạn??


 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87916
 Date: 08/31/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hihi, LovelyCat đ trả lời sai rồi.

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87924
 Date: 09/04/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mọi người đon tiếp đi chứ.

 
 Reply: kelleykate
 member
 REF: 87947
 Date: 09/07/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sao nghe giong ban nhac ABBA vay phuc?

 
 Reply: uglygirl
 member
 REF: 87988
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
phải chữ a bab...hay khng?

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88018
 Date: 09/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Sorry mọi người nha, mấy hm nay bện qu nn khng trả lới được.
@KelleyKate
sao nghe giong ban nhac ABBA vay phuc? -> Vậy l ban nhạc ABBA g đ của bạn chỉ ton ht chữ A v B thi hả KelleyKate.
@UglyGirl
phải chữ a bab...hay khng? -> Ci ny cũng khng phải lun, m mnh cũng khng biết chữ bab nghĩa g lun.
Bật m cht nh. Thật ra cũng chẳng c g để bật m cả......hihi. V mnh đ ni ở trn rồi. Cc bạn để cụm từ "Trong bảng chữ ci" nh. Đp n l một cu tiếng anh c nghĩa đng hong đ, v theo mnh nghĩ th nghĩa cũng kh hay.


 
 Reply: kelleykate
 member
 REF: 88031
 Date: 09/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Toi von dot TA lam P a, cu tha ho ma xo xien di hen.
Ai doan dum di minh chiu thua do.hiiiiiiiiiii


 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88034
 Date: 09/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hichic, Phc chỉ ni vậy cho vui thi m, đu c xỏ xin g đu. Nếu c g th mong KelleyKate bỏ qua nha. Cho mnh "sơ ri" nha.

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88175
 Date: 10/05/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hey, why nobody answer my question?

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88182
 Date: 10/06/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nếu khng ai trả lời th mnh show đp n nh cc bạn.

 
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88259
 Date: 10/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
banh ch cai thea ting Anh or Vit vy

 
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88260
 Date: 10/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
is it "i y"?

 
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88262
 Date: 10/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hallo, everybody home?

 
 Reply: ngocchau
 member
 REF: 88515
 Date: 10/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wow!It's so difficult.I'm very curious to hear ur answer.

 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88519
 Date: 10/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
By giờ mhn sẽ đưa ra đp n nh. Trong chuỗi k tự mnh ghi ton chữ a v b. V ở trn mnh cũng ni l "Trong bảng chữ ci th cu sau c nghĩa g?" Như vậy trong bảng chữ ci sau chữ a, chữ b c phải l chữ c khng? Vậy th cu đ chỉ ton a v b, đng l theo bảng chữ ci sẽ tới c, m cc bạn nhn tới nhn lui, nhn mỏi cả mắt v chờ di cả cổ m vẫn khng thấy chữ c -> Long time no "c". M chữ "c" v "see" đều c phin m giống nhau l /si:/. V vậy đp n chnh thức của chng ta sẽ l cu:

LONG TIME NO SEE.

Cc bạn c thấy cu ny c nghĩa khng?


 
 Reply: ngocchau
 member
 REF: 88526
 Date: 10/31/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C fải l "lu rồi khng gặp" fải khng p?Cu ny của bạn hay đấy.

 
 Reply: hoabangstreet
 member
 REF: 88638
 Date: 11/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ừ, cu đố của bạn cũng hay ra phết đấy nhưng sao mi giờ mới c đp n vậy.Cn cu no hay nữa th gửi tiếp đi bạn. Mnh thch kiểu đố ny lắm đấy.

 
 Reply: phuongle12
 member
 REF: 93856
 Date: 06/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh thấy như ai đang gọi aaaa baba ... đ về^___________^

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group