englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Học tiếng Anh online Hiệu quả nhất qua bi ht tiếng Anh Finger Family

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: sumotubehd
 member
 ID 23182
 Date: 04/07/2016


Học tiếng Anh online Hiệu quả nhất qua bi ht tiếng Anh Finger Family
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Học tiếng Anh online Hiệu quả nhất qua bi ht tiếng Anh Finger Family

Finger Family Spiderman Spider Man Finger Family Songs for Kids Songs SumoTubeHD

Finger Family Song Lyrics:

Daddy finger, Daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

https://www.youtube.com/watch?v=rEGrh5snB6g
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group