englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bài hát tiếng Anh >> Hoài Phương and Karaoke....

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: hoaiphuong1983
 member
 ID 17646
 Date: 08/05/2009


Hoài Phương and Karaoke....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hoài Phương Thu Âm một số bài hát.....Nếu ai có yêu thích ca hát ,th́ cho ḿnh lời nhận xét nha! V́ chưa bao giờ thu âm,nên cũng không được tự tin cho lắm,rất mong các bạn cho cảm nhận chân thành về những ca khúc này,để hoàiphương rút kinh nghiệm! Sẽ gửi thêm ,v́ 2 bài này là hát thử thôi,chứ chưa có thời gian để trọn ca khúc mà hoàiphương yêu thích


Ánh Trăng lẻ loi


góp ư kiến
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 99681
 Date: 08/05/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn hát truyền cảm lắm.

Thank You!!!


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99683
 Date: 08/05/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thank you so much....

Một lời góp ư khiến hoài Phương vui lắm và cũng là nguồn động viên dành cho niềm đam mê âm nhạc của Phương!
Cảm ơn,B́nh thường nhiều nha!
Thân mến!


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99684
 Date: 08/05/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99685
 Date: 08/05/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
You have amazing voice with a beautiful video, it shows the true meaning of love.
Thank you so much for sharing your thoughts and feelings.
I have a love poem for you

No matter how far or how long
My love will still be your
I will always love you
For you I am here
Whether in spirit, mind, body
Your angel will always be near.

Have fun!


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99686
 Date: 08/05/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
You are welcome david...
And i want to say : Thanks for your praise to me!
I will try the best i can......
if someone in here like karaoke.....You can come at website:www.sannhac.com

Anyone can sing if you want....Don't shy!
i am thinking you guys can do it.......That's easy....
But the first of all you need to register and then search any songs your like....you will try sing with karaoke....if you feel good,and you ready ...you can ...Thu âm bài hát đó,khi thu xong có thể nghe lại,và thấy ok th́ lưu vào file của bạn..."nhưng ḿnh có thể xóa,chỉnh sửa bất cứ lúc nào "
have fun


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99687
 Date: 08/05/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 99688
 Date: 08/05/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bài vọng cổ buồn ḿnh thích lắm, giọng hát ngay thơ dể mến. bạn biết ca tân cổ không? nếu được th́ hát một bài nha. Thanks nhiều

 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99689
 Date: 08/06/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
omg! this song is sad. I bet you fell in love angain and again, your heart broke again and again that why you like to listen to sad songs. how do you try to wait for marriage...just kidding... very good song
your video so romantic, sometimes i listen to sad songs too
keep going! i always support you


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99690
 Date: 08/06/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
To B́nh Thường and David!

Các bạn quá khen,làm hoàiphương mắc cở chết đi được...hii....
Thật ra hoàiphương cố gắng thử hát giọng miền Nam thôi,chứ Phương là người miền Tây"giọng Bắc"
Có lẽ tiếp xúc nhiều với người miền Nam,nên bị lai?....hii...
Chứ ḿnh đâu có rành về Vọng cổ,Tân Cổ,cải Lương ǵ đâu!

Nhưng v́ muốn thử xem ḿnh giả giọng miền Nam như thế nào thôi
Chứ loại nhạc này không phải sở trường của ḿnh,....hii....
Nếu bài Vọng cổ buồn có thiếu xót điều ǵ,th́ mong được sự thông cảm .....V́ ḿnh không có biểt ǵ nhiều về Cải Lương,ca cổ ǵ hết!

Thanks again


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 99696
 Date: 08/07/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
H́nh như chú Việt Thảo bên trung tâm Vân Sơn đang tuyển chọn 1 nử hát nhạc quê hương đó. Bạn t́m hiểu xem sao nhé.

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99697
 Date: 08/07/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Binhthuong lại chọc hoaiphuong nữa rôi...hiii.....
Chẳng bao giờ mơ đến chuyen do ca,chỉ thích hát cho thỏa măn,niềm đam mê ca hát thôi....Những khi buồn vui,th́ không thể thiếu âm nhạc? Nen se rat la nhiet tinh neu co dip! Vi du: Hat nhan Song trong Tiec Cuoi,hoac hat Karaoke tai nha,hoac somewhere.....v...v.....
Có nghe mấy câu thơ này chưa ?

Không âm nhạc là đời sống lầm lạc
Đời không ca là đời vô vị
Sống mà không yêu là kiếp sống thừa .....

have a nice weekend 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99705
 Date: 08/08/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
We all live with the objective of being happy. Keeping happiness, you guys can learn how to find happiness from this video with a beautiful girl from Great Britain. Her voice is great


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99709
 Date: 08/10/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wow! Good idea...
Thanks! David......


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99710
 Date: 08/10/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99711
 Date: 08/10/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99716
 Date: 08/11/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Your voice is pretty good. When I listen to this video, I feel connection. Great song!

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99717
 Date: 08/11/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thank you so much,David

You have a good time with your girl friend.
So romantic!!....


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99718
 Date: 08/11/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I just felt a perfect romantic dinner, she is my best friend who went back to New York from California. We didn't have this time a long time.

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99719
 Date: 08/11/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Really?
I don't know about that.......so i just knew when you said: you had a candle dinner with my girl friend. So romantic!!

That's why i thought ...she is your new sweetheart ......
Do you think she always is your best friend forever or not?
Because you don't know what is going on?

That's ok
anyway i hope You and her belong together......
Great relationship to you and her


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99720
 Date: 08/11/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dear Kayla
Thank you for your nice words
I told you that the relationship between I and she is romantic friendships. We've friendly forever and we never break up.
My heart is full of you...just kidding
Have a nice day!


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99721
 Date: 08/11/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Don't kidding like that ,please!
How do you know ....what is going in the future?
Someday She will comment with you ....She love you!
Have you ever thinking about that?
She is human....she can change her Sensation anytime...
"so you can not assert You and her are friendly forever and we never break up."

I want to consider careful for you ........I just let's you know : "You always have to prepare ...just in case something happen"

I am your new friend so i am thinking Maybe i don't understand good enough to you......?


You told me: she like share with you everything in her life
I am thinking she have something special for you.....
she is 20 year old ,right? she is so young
That's why she can wait .......But if you and her keep relationship like this ....somedays You and her will be become boyfriend and girlfriend together.......
Believe me, I had many experiences in my life
have fun!


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99722
 Date: 08/12/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I imagine that the relationship between I and she can be romantic love as possible, but we can control it. Love is from the heart, from the soul that everyone want to be love, be happy...
You know what, do you listen to my heart? When i met you, you bring to me a happiness that no one else ever could. I hope someday we will meet and spend our lives with each other. i know you never give up on me, and that's what keeps me going. You've my sunshine you make me happy so I keep this relationship that every friend has. I hope we will be best friends forever.
Anyway I'm thankful for your advices.
I believe you! you can be my girl...friend......just kidding again
I like to kid someone likes you and make you happy when you are sad or alone.
Have fun


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99724
 Date: 08/12/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Yes,I am friendly...You knew about that,so you can comfortable say anything about jokes ....
But i scare ...You make everyone in here confuse about that
Because They could not understand you,and They don't know whenever you are kidding or not kidding.....?
Just Me .....yes! Because we had chance to contact with each other everyday,so i can understand what do you mean...The Kidding or The True
I can feel it and i can believe ...which ones!
You told me: You hope We will be best friends forever....I hope so...
But Take time,please!
Because You know: It is very hard to make someone can believe us.......but It is easy make them hate us
That's right?

Anyway i don't scare anything in the future..."Good or Bad"
Because i always confident by myself
and i always friendly with anyone......
I am satisfied with my life
And i am happy with anything I had.......

Do you know? Today is busy day.....i had to work a lot....
so i don't have time online to do anything at all........hiii...So i could not reply for you earlier.....sorry about that!
I am still at work right now......

I am waitting until to 7:00 PM i am going to clean up and then i prepare to go home.....i am hungry a little bit
so i am eatting right now.......hii....would you like something to eat ?....I can share with you...hii.....
Ok?
Talk to you later!


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99725
 Date: 08/13/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
WITHOUT YOU

When you are not by my side,
I feel very lonely.
Without you being in my arms,
I feel like I am missing something.

When you are not around,
I do everything to make it seem like you are.
I could not live without you
Right here by my side.

You are so very special.
Too much for me to say
If I did not have your love,
I wouldn't know what to do...

When I look into your eyes,
I cannot imagine living without you.
When I see your beautiful smile,
I cannot help but think of all the good times we have had.

Without your love, and support,
I could not make it in this world.
Without your smile, and always happy face,
I would always be sad.

Everyday I am with you,
You bring a smile to my face.
And I just can't resist the joy you bring to my world.
What would I do without you?

By womball 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99729
 Date: 08/14/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Freedom and Love

How delicious is the winning
Of a kiss at love's beginning,
When two mutual hearts are sighing
For the knot there's no untying!
Yet remember, 'Midst our wooing,
Love has bliss, but Love has ruing;
Other smiles may make you fickle,
Tears for other charms may trickle.
Love he comes, and Love he tarries,
Just as fate or fancy carries;
Longest stays, when sorest chidden;
Laughs and flies, when press'd and bidden.
Bind the sea to slumber stilly,
Bind its odour to the lily,
Bind the aspen ne'er to quiver,
Then bind Love to last for ever.
Love's a fire that needs renewal
Of fresh beauty for its fuel:
Love's wing moults when caged and captured,
Only free, he soars enraptured.
Can you keep the bee from ranging
Or the ringdove's neck from changing?
No! nor fetter'd Love from dying
In the knot there's no untying.


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99730
 Date: 08/14/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
More Than You'll Ever Know


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99731
 Date: 08/14/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

A Very Special Love


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99735
 Date: 08/16/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I've been looking for this song from you since ago. Thank you so much for sharing. I<3u!

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99736
 Date: 08/16/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
You are welcome,David!
This is great song,right?
Have nice weekend with your family and your girlfriend,too.....


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99737
 Date: 08/16/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Have you ever listened to this song ''Supermarket Love Affair''

This is a great song too!


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99738
 Date: 08/16/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Yes,I listened to this song ''Supermarket Love Affair'' before!
I am thinking you Posted it around here.....Maybe you did not remember ...Because you collected many songs.....hii....

anyway Thank you! I knew it is take your time a lot....
have fun


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99752
 Date: 08/24/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
No Promises


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99753
 Date: 08/24/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Promises don't come easy

I should have known all along,there was something wrong
I just never read between the lines
Then I woke up one day and found you on your way
Leaving nothing but my heart behind

What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
But tell me if there's a way to bring you back home to stay
Well I'd promises anything to you

I've been walkin' around with my head hanging down
Wondrin' what I'm gonna do
'Cause when you walked out that door,
I knew I needed you more
Than to take a chance on losing you

What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise that I give to you
You never thought I loved you
I guess you never thought I cared
I was just too proud to say it out loud
Now I know, to let my feelings go (so tell me)

What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise I can give to you
What can I do to make it up to you


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99754
 Date: 08/24/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

日夜想你 "Ngày Đêm Nhớ Anh"
Tŕnh bày: 锺嘉欣

天色很光天窗何事总关起
风声很多心声全部关于你
我也试过痛了倦了都不想 放弃

真的紧紧相拥仍像假欢喜
假的潇洒分开谁又真演戏
我有勇气吻你就会很快乐 为何逃避

曾有过一秒 抱着于一起
忘记要怎样抽离
曾经很开心 一分一刻 我会储起
曾有过感觉 我未想讲起
而秘密会属于你
情感这东西 始终必须运气

真的很多感触如像小把戏
假的很多消息然后怎收尾
爱要有勇气老实说偏顾忌 仍然逃避

曾有过一秒 抱着于一起
忘记要怎样抽离
曾经很开心 一分一刻 我会储起
如你我可以最后于一起
你会知道我日夜想你
从不想多讲 只因不想累你

曾有过一秒 抱着于一起
忘记要怎样抽离
曾经很开心 一分一刻 我会储起
如你我可以最后于一起
你会知道我日夜想你
从不想多讲 都只想保护你
能有这福气 有幸识到你
才决定努力争气
从不讲出口 这么这么为你


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99762
 Date: 08/26/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I'll Be There For You


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99763
 Date: 08/27/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99764
 Date: 08/27/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
If I Let's You Go?

 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99765
 Date: 08/27/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Paint My Love


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99766
 Date: 08/27/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang baiAt The Beginning


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group