englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Hi kịch "Bầy vịt ci" Hoi Linh,chi tai........

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoaiphuong1983
 member
 ID 17589
 Date: 07/08/2009


Hi kịch "Bầy vịt ci" Hoi Linh,chi tai........
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

(P1)


(end)


gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99498
 Date: 07/08/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
have fun

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99499
 Date: 07/08/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99500
 Date: 07/08/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: davidlay
 member
 REF: 99517
 Date: 07/12/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99520
 Date: 07/12/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nhạc trong phim :Ngi nh hạnh Phc
"I love this song"


Mi mi bn nhau...

Anh yu hơi! c biết em ở nơi đy
Em ước mơ sao cho anh mi mi lun gần bn em
snh bước với anh đi qua bao nhiu con đường nơi đy
chng ta cng nhau chung bước

Trong đm vắng, bng tối bao trum quanh anh
Khe ni với em, em ơi !...xin em hy chờ tin anh
Anh hứa với em mnh sẽ kề vai bn nhau
V cng vượt qua bao nhiu nghin trung gian kh

Người yu hơi, em lun yu anh mong anh bn em từng ngy
Hai chng ta tuy xa nhau nhưng con tim ta lun cận kề
D bao gian kh vẫn sẽ mi khng bao giờ lui bước
Cho my đen mịt m tan nhanh

V hm nay, mun hoa nang sng khng gian ban mai trn về
Tỏa khấp nơi xua tan cơn mưa my đen bao la ngy no
Tnh yu anh lun dnh cho mi em, chỉ moi em m thi
Em yu, người c hay... lng anh rất chn thnh .

Anh yu hơi, em vẫn mong chờ tin anh
Lun nhớ đến anh, em lun mong sao được gần bn anh
Snh bước với nhau đi qua bao nhiu con đường trong gai
Sớm hm buồn vui chia sot

Em c biết những lc anh ngồi suy tư
Mong đến bn em đi ta chung vui tron đời bn nhau
Anh nhớ đến em từng ngy giờ mong qua mau,
để mnh cng nhau snh bước chon đời d gian kh

Người yu hơi, em lun yu anh mong anh bn em từng ngy
Hai chng ta tuy xa nhau nhưng con tim ta lun cận kề
D bao gian kh vẫn sẽ mi khng bao giờ lui bước
Cho my đen mịt m tan nhanh

V hm nay, mun hoa nang sng khng gian bạc mai trn về
Tỏa khắp nơi xua tan cơn mưa my đen bao la ngy no
Cng chung bước ta hy đến với nhau
Mi mi khng rời xa, mi mi l của nhau

V hm nay, mun hoa nang sng khng gian bạc mai trn về
Tỏa khắp nơi xua tan cơn mưa my đen bao la ngy no
Cng chung bước ta hy đến với nhau
Mi mi khng rời xa, mi mi l của nhau

sẽ mi yu nhau tron đời.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group