englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bài hát tiếng Anh >> Happy Father's day!

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: hoaiphuong1983
 member
 ID 17567
 Date: 06/21/2009


Happy Father's day!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Vợ tốt:


Phải đẹp gái Không kiêu sa

Thích ở nhà Lo nội trợ

Không cắc cớ chửi chồng con
Không phấn son - Không nhiều chuyện

Không hà tiện - Không càm ràm

Phải siêng năng - Không lười biếng
Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng

Giỏi nữ công - Và gia chánh.
Biết làm bánh - Nấu ăn ngon

Biết dạy con - Ứng xử tốt

Không quá dốt - Không quá khôn
Không ôm đồm - Không ủy mị
Không thiên vị - Không cầu kỳ

Không quá ph́ - Không quá ốm
Không dị hợm - Không chanh chua

Không se sua - Không bẻm mép
Không bép xép - Không phàn nàn

(Không có đâu --> Đừng có KIẾM)


Have fun!


góp ư kiến
 Reply: lienhuynh
 member
 REF: 99579
 Date: 07/20/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
exactly, "no table"

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group