englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> She's gone - Steel Heart

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 17036
 Date: 06/12/2008


She's gone - Steel Heart
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Download here

She's Gone - Steel Heart

She's gone,
Out of my life.
I was wrong,
I'm to blame,
I was so untrue.
I can't live without her love.

In my life
There's just an empty space.
All my dreams are lost,
I'm wasting away.
Forgive me, girl.

(Chorus)

Lady, won't you save me?
My heart belongs to you.
Lady, can you forgive me?
For all I've done to you.
Lady, oh, lady.

She's gone,
Out of my life.
Oh, she's gone.
I find it so hard to go on.
I really miss that girl, my love.

Come back into my arms.
I'm so alone,
I'm begging you,
I'm down on my knees.
Forgive me, girl.

(Chorus x2)

Lady, oh, lady.
My heart belongs to you.
Lady, can you forgive me?
For all I've done to you.
gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 98454
 Date: 06/13/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Vậy l em đ ra đi , ra khỏi cuộc đời anh . Anh đ sai , đ sai rồi em ơi . Bởi chnh sai lầm đ , giờ đy anh thấy mnh thật khờ dại , l kẻ đng trch . Nhưng ...
Em , lm sao anh sống được nếu thiếu em đy ?

Cuộc sống của anh by giờ chỉ l một khoảng khng thật trống vắng bởi tri tim của anh đ thuộc về em rồi . Em , em chẳng thể tha thứ cho anh sao?Tha thứ cho những sai lầm của anh...Hy tha thứ cho anh d chỉ một lần ny thi ...

Em đ ra đi khỏi cuộc đời anh.Vậy l em đ trượt khỏi vng tay anh,cho đến tận lc ny anh vẫn chẳng thể tin được rằng anh đ mất em rồi.Thật kh khăn để anh c thể chịu được điều đ.Em yu!Anh thực sự nhớ em,nhớ em thật nhiều...

Hy trở về bn anh,bởi lc ny anh c đơn biết mấy.Anh van em,em khng thấy anh đang quỳ gối trước em đy sao?Anh yu em,hy tha thứ cho anh!

Bởi tri tim ny đ thuộc về em rồi v sẽ mi chỉ dnh cho em m thi.Tnh yu đ cũng chẳng đ để em thể tha thứ cho những lỗi lầm của anh sao em?


PS: Một tm sự thật buồn v c thể ni l rất yếu đuối của chng trai trong bi ht.Nhưng c lẽ n cũng đ chứng minh tnh yu rất lớn của anh dnh cho c gi.Một tnh yu tuyệt vọng khi người con gi đ ra đi... 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group