englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Last train home - Ryan Star

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 17020
 Date: 06/03/2008


Last train home - Ryan Star
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Download here

You haven't changed.
Stand in the light,
I need to see you,
uncover my eyes.

The tears coming down,
making lines on your face.
One for each year, now
that you've been away.

We were only kids,
we ran like water.
Your dad said,
stay away from my daughter.
The sun was coming down when I said,
can't you just believe?

And if you wait for me,
I'll be the light in the dark if you lose your way.
And if you wait for me,
I'll be your voice when you don't know what to say.
I'll be your shelter,
I'll be your fate.
I'll be forever,
wait for me.

I'll be the last train,
I'll be the last train home.

You were a storm,
it blew us away.
I wouldn't leave you,
but you couldn't stay.

We were only kids,
we ran like water.
Your dad said,
stay away from my daughter.
The sun was coming down when I said,
can't you just believe?

And if you wait for me,
I'll be the light in the dark if you lose your way.
And if you wait for me,
I'll be your voice when you don't know what to say.
I'll be your shelter,
I'll be your fate.
I'll be forever,
wait for me.

I'll be the last train,
I'll be the last train home.


We were only kids,
we ran like water.
I told your dad,
I love your daughter.
The sun was coming down when I said,
Hallie just believe.

And if you wait for me,
I'll be the light in the dark if you lose your way.
And if you wait for me,
I'll be your voice when you don't know what to say.
I'll be your shelter,
I'll be your fate.
I'll be forever,
wait for me.

I'll be the last train,
I'll be the last train,
Hold on to love,
and wait for me.

I'll be the last train,
I'll be the last train home.

I'll be the last train,
I'll be your last train home.gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 98442
 Date: 06/05/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Em khng hề đổi thay
Khi đứng trước nh đn
Anh cần nhn thấy em
khi khng c g che tầm mắt

Nước mắt em nhẹ rơi
Chảy hng di trn m
Đ nhiều năm tri qua
V em đ đi thật xa

Chng ta đ từng l những đứa trẻ
N đa như những dng nước chảy
Cha em bảo anh rằng
Hy trnh xa con gi ng ấy
Bng hang hn dần bung khi anh ni
Liệu em c thể tin anh khng?

Nếu em đợi anh
Anh sẽ l nh sng giữa mn đm khi em lạc lối
V nếu em đợi anh
Anh sẽ l giọng ni của em khi em khng biết phải ni g
Anh sẽ l điểm tựa của em
l định mệnh của em
V Anh sẽ mi l như thế
Hy đợi anh em nh

Anh sẽ l chuyến tu cuối cng
đưa em về nh

Em như một cơn bo
Cuốn tri tất thảy
Anh sẽ khng bao giờ rời bỏ em
Nhưng em đ khng thể ở lại

Chng ta đ từng l những đứa trẻ
N đa như những dng nước chảy
Anh bảo với cha em rằng
Anh yu con gi ng ấy
Bng hong hn dần bung khi anh ni
Hallie hy tin anh nh

Nếu em đợi anh
Anh sẽ l nh sng giữa mn đm khi em lạc lối
V nếu em đợi anh
Anh sẽ l giọng ni của em khi em khng biết phải ni g
Anh sẽ l điểm tựa của em
l định mệnh của em
V Anh sẽ mi l như thế
Hy đợi anh em nh

Anh sẽ l chuyến tu cuối cng
Đưa em về nh
Hy tiếp tục yu anh em nh
V hy đợi anh

Anh sẽ l chuyến tu cuối cng
Đưa em về nh...

(Dịch bởi bạn của MP ^_^)


 
 Reply: mybluesun
 member
 REF: 98769
 Date: 08/15/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi hat hay qua', ba`i dich cung hay ^__^

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group