englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Dich zum` minh` bai` nay` di......hixhixhixix

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mynguyen
 member
 ID 17010
 Date: 05/31/2008


Dich zum` minh` bai` nay` di......hixhixhixix
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cc zum mnh dịch bi "Bụi Phấn" ra tieng anh dc ko? Mnh by jờ rất l cần...lm ơn gip mnh đi m...ri mnh sẽ zắt ấy đi ăn ch....thx...hồi đ hnh nhu cũng c người no đ dịch ra ri..nhưng by jờ cần th lại tm ko ra.....hixhixhxhixixix....gip mnh nhen....


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group