englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> anh mạnh ph ơi dịch hộ em bi amazing với mong anh hay giup em cảm ơn mọi nguời nhiều lN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: sachcuatoi
 member
 ID 16963
 Date: 04/26/2008


anh mạnh ph ơi dịch hộ em bi amazing với mong anh hay giup em cảm ơn mọi nguời nhiều lN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
You're like a storm against the window.
Follow me around just like a shadow.
Ill swim a never-ending ocean,
until you bring back your devotion.

Its like I live a thousand lifetimes.
Still looking for the one that feels right.
See, moving on just isnt working;
you lit the fire that Im burning.

And all I can do is protect it,
A lie for the sake of my pride.
While all the others had me thinking,
we could be more than just amazing.

I guess Im holding on to my faith.
A silent hope Im heading your way.
And crawling over is so tempting;
We could be more than just amazing.

And all I can do is protect it,
a lie for the sake of my pride.
While all the others had me thinking,
we could be more than just amazing.

I couldnt see it;
I must have believed a lie.
If I admit it would you let me make it right?
(Amazing, Amazing, Amazing)
Is it all Wrong?
Oh no.
(Say it all..)
We could be more than just;
We could be more than just amazing.
(Oh yeah..)

And all I can do is protect it,
A lie for the sake of my pride.
And all the others had me thinking,
we could be more than just amazing. (Oh yeah..)

And all I can do is protect it,
A lie for the sake of my pride.
While all the others had me thinking,
straight to the point of what Im feeling,
Oh we could be more than just amazing


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 98369
 Date: 05/12/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
AMAZING

Em như l cơn bo pha ngoi khung cửa sổ
Theo anh như chiếc bng
Anh đang tri dạt trong đại dương khng bến bờ
Cho đến khi no em trở lại

Anh như đ sống qua hng nghn kiếp
Nhưng vẫn kiếm tm cho mnh người yu đch thực
Em thấy khng, dẫu anh đi mi vẫn chẳng thế tm thấy
V em chnh l người khơi dậy ngọn lửa đang chy trong anh...

V tất cả những g anh c thể lm l nng niu n
Cho d đ chỉ l cht dối lng mnh bởi lng kiu hnh của anh
Khi những nguời khc khiến anh suy ngẫm lại
Chng ta cng nhau c thể hơn cả tuyệt vời....

Dường như anh đang cố bm vu vo niềm tin
Một niềm tin lặng thầm - Anh sẽ di theo đường em bước
Dẫu cho thật dễ dng nếu anh quỵ ng
Nhưng v chng ta cng nhau c thể hơn cả tuyệt vời... 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group