englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> [Asia 57] Hai Kich:The Xanh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoaiphuong1983
 member
 ID 16866
 Date: 03/15/2008


[Asia 57] Hai Kich:The Xanh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

1


gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 98085
 Date: 03/15/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

(Part 2 of 3)


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 98086
 Date: 03/15/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

(End)


 
 Reply: nhocxjnh
 member
 REF: 98093
 Date: 03/17/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
kjnh nhi
cung~ dc do' ban oi
sao co' moi 3 video vay
cho them dj


 
 Reply: theky
 member
 REF: 98099
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cho hoaiphuong1983. Mnh mới gia nhập lm thnh vin v Mnh c đọc qua vi bi của ban mnh nhận thấy ban co một kiến thức rộng lớn. Khng ring về lĩnh vực tiếng Anh. Bạn cho mnh hỏi b quyết no m bạn thu tm được nhiều ti liệu thế, c thể chỉ gip mnh được khng. Mong hồi m của bạn. Chc sức khoẻ

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 98103
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho Theky thn mến!
Trước hết cảm ơn bạn về lời khen....thật ra mnh học tiếng anh th cũng bnh thường như bao ng\ thi....khng nhận l ti giỏi hơn ai g cả!

Trước đy mnh cũng tham gia diễn đn ny nhiệt tnh lắm....nhưng bạn thấy đ ,sau ny mnh bận rộn với cng việc,nn t c thời gian tham gia diễn đn ny với cc bạn nhiều được!

Mnh tham khảo đy đ,để chia sẻ với mọi ng\....nếu c thời gian chắc chắn sẽ cn tm nhiều thứ để chng ta tham khảo v cng nhau lm cho diễn đn ny ngy cng lớn mạnh hơn!
Th thật mnh chẳng c b quyết g cả....nhưng c lẽ mnh l ng\ thch khm ph v hơi t m,nn biết được cht t v học hỏi tham gia với cc bạn cho vui thi
Khng c g đặc biệt cả,nn mong bạn cũng đừng khen mnh như thế,v mnh thấy ở diễn đn ny c nhiều bạn giỏi v c ti v nhiệt tnh nữa,nn chng ta hy ha đồng v c thắc mắc g th bạn cứ đưa ra ,ai biết sẽ gip bạn ngay!
Thn mến!


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 98104
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

[VanSon 38]Hai Kich:Hoi Ngo-Quang Minh,Hong Dao,Minh Nhi (Part1)


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 98105
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

(Part 2)


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 98106
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Part 3


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 98107
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Part 3


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 98108
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

(End)


 
 Reply: theky
 member
 REF: 98110
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cm ơn hoaiphuong1983 rất nhiều v ban đ hồi m cho mnh. Bạn c biết v sao Theky chọn bạn lm người giao lưu đầu tin khng. Mnh thấy tn của bạn thật ấn tượng, đọc vo l mnh cảm thấy c điều g đ rất thn thiện, dễ mến lắm lắm.
Bạn c thể chỉ gip mnh những giới từ thường gặp trong khi viết tiếng Anh khng.
Theky mong nhận được hồi m của bạn. Thn cho


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 98122
 Date: 03/20/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
To Theky! "Ban co the tham khao va tim hieu gioi tu duoi day:
in, on, at - place
in, on, at - time
to, into, from, out of - movement

in, on, at - place
In is used to talk about position inside larger areas:
Your new shirt is in the wardrobe.

On is used to talk about somethings position on a line or flat surface:
Its on the top shelf in the wardrobe.

At is used to talk about a point rather than a space, and events where people gather:
Write your phone number at the top of the page.
I met him at the Spice Girls concert.

in, on, at - time
At is used to specify a point in time:
Ill meet you outside the cinema at 7.15.

In is used to talk about a longer period of time (the morning, the summer, 1972 etc):
During the holiday, I usually read in the morning and go to the beach in the afternoon.

On is used to refer to particular days and dates:
Its Michaels birthday on Saturday.

In is used to say how much time will pass before something happens, and to talk about how long something takes:
Hurry up, weve got Aerobics class in 20 minutes.
I managed to get to Level 3 of Tomb Raider in about half an hour.
With certain expressions with determiners (this, that, some, all, every) and before next and last, there is no preposition.
How are you feeling this morning? You weren't very well last week, were you?

to, into, from, out of - movement
How far is it from the guesthouse to the beach?
If you climb into that hole youll never get out of it.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group