englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bài hát tiếng Anh >> "Just Once" and "I Believe I Can Fly"

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: rain_snow
 member
 ID 16832
 Date: 03/04/2008


"Just Once" and "I Believe I Can Fly"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Just Once
Trích:

Just Once

I did my best
But I guess my best wasn't good enough
Cause here we are
Back where we were before
Seems nothin' ever changes
We're back to being strangers
Wondering if we ought to stay
Or head on out the door

Just once...

Can't we figure out what we keep doin' wrong
Why we never last for very long
What are we doin' wrong

Just once...

Can't we find a way to finally make it right
To make the magic last for more than just one night
If we could just get to it
I know we could break through it
[Hmm hmmmm]

I gave my all
But I think my all may have been too much
Cause Lord knows we're not gettin' anywhere
Seems we're always blowin'
Whatever we've got goin'
And it seems at times with all we've got
We haven't got a prayer

Just once...

Can'twe figure out what we keep doin' wrong
Why the good times never last for long
Where are we goin' wrong

Just once...

Can'twe find a way to finally make it right
To make the magic last for more than just one night
I know we could break through it
If we could just get to it

[Bridge]
Just once
I want to understand.....
Why it always comes back to goodbye
Why
Can't we get ourselves in hand
And admit to one another
We're no good without each other
Take the best and make it better
Find a way to stay together

Just once.....

Can'twe find a way to finally make it right [Whoa]
Make the magic last for more than just one night
I know we could break through it
If we could just get to it

Just Once.....

Whoa oh, we can get to it

Just Once.....

-the end-

I Believe I Can Fly
Trích:
I used to think that I could not go on
And life was nothing but an awful song
But now I know the meaning of true love
I'm leaning on the everlasting arms

If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there's nothing to it

[1]
I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away
I believe I can soar
I see me running through that open door
I believe I can fly
I believe I can fly
I believe I can fly

See I was on the verge of breaking down
Sometimes silence can seem so loud
There are miracles in life I must achieve
But first I know it starts inside of me, oh

If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there's nothing to it

[Repeat 1]

Hey, cuz I believe in me, oh

If I can see it, then I can be it
If I just believe it, there's nothing to it

[Repeat 1]

Hey, if I just spread my wings
I can fly
I can fly
I can fly, hey
If I just spread my wings
I can fly
Fly-eye-eye

-the end-


cac ban hay neu nhan xet cua minh qua 2 bai tren nha!


góp ư kiến
 Reply: namngo1410
 member
 REF: 98300
 Date: 04/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tôi tin tôi có thể bay("I Believe I Can Fly")

Tôi đă từng nghĩ rằng tôi chẳng bao giờ đi tiếp được
Và cuộc đời chẳng là ǵ ngoài một bài hát tệ bạc
Nhưng rồi, tôi đă t́m được y nghĩa của một t́nh yêu thật sự
Tôi bây giờ, dựa trên những ṿng tay măi măi...

Nếu tôi có thể thấy nó, tôi có thể là nó
Nếu tôi tin vào ṇ, sẽ mất ǵ cả...

Tôi tin tôi có thể bay
Tôi tin tôi có thể chạm bầu trời
Tôi nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm
Giang đôi cánh rộng và cứ bay đi...
Tôi tin tôi có thể nâng ḿnh lên
Và nh́n thấy ḿnh bước qua cánh cửa rộng đấy
Tôi tin tôi có thể bay...bay cao...

Thấy tôi bên bờ vực sâu...
Đôi lúc yên lặng có thể trở thành náo nhiệt
Có những điều kỳ diệu tôi cần phải thấy
Nhưng đầu tiên, tôi biết được nó bắt đầu từ tôi...

Nếu tôi thấy nó, tôi sẽ là nó
Nếu tôi tin nó, sẽ mất ǵ cả...

Tôi tin tôi có thể bay
Tôi tin tôi có thể chạm bầu trời
Tôi nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm
Dang đôi cánh rộng và cứ bay đi...
Tôi tin tôi có thể nâng ḿnh lên
Và nh́n thấy ḿnh bước qua cánh cửa rộng đấy
Tôi tin tôi có thể bay...bay cao...

Ừh, tôi tin vào chính ḿnh...v́ tôi tin vào chính ḿnh

Nếu tôi thấy nó, tôi sẽ là nó
Nếu tôi tin nó, sẽ mất ǵ cả...

Tôi tin tôi có thể bay
Tôi tin tôi có thể chạm bầu trời
Tôi nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm
Giang đôi cánh rộng và cứ bay đi...
Tôi tin tôi có thể nâng ḿnh lên
Và nh́n thấy ḿnh bước qua cánh cửa rộng đấy
Tôi tin tôi có thể bay...bay cao...

Này, nếu tôi chỉ giang cánh rộng,
Tôi có thể bay....bay cao...
---->Rất ư nghĩa! chúc rain_snow ngày mới vui ^^


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group