englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Con đường tnh yu

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nguyenlamcb90
 member
 ID 16713
 Date: 01/16/2008


Con đường tnh yu
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ny em thương yu ơi, cho d ta chung bao ước mơ. M v sao con đường tnh yu sao nhiều nước mắt sao nhiều tri ngang?
D mai ta khng bn nhau xin đừng on trch cho thm sầu đau. V tnh yu anh dnh cho em mi mi khng hề phai!
Mnh yu nhau đi khng cần lời ni. Mnh yu nhau đi đừng toan tnh ai được hơn.
D cho mai sau khng cn bn nhau th em hy nhớ rằng tnh yu anh dnh cho em suốt cuộc đời.


gp kiến
 Reply: nguyenlamcb90
 member
 REF: 97757
 Date: 01/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ồ cc anh khng dịch được bi ht ny ra Tiếng Việt chn qu nhỉ.

 
 Reply: nguyenlamcb90
 member
 REF: 97762
 Date: 01/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
This Younger sister loving That hey, donation though we is general wrapped up dream. That for love road asteroid copy many tears numerously left asteroid is transversal?.
Spadeful Gamp We is lateral to each other That please do not make complaint of also melancholy donation ache. For love you dedicates to younger sister for ever do not fade!.
Spoken word Body loved placental That go unwanted. I love after-birth to go to do not attempt to who..
Although in the future no longer by my tense after-birth who remember britannic love dedicates to life through younger sister.


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 97764
 Date: 01/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hihi , đọc vui như l No star where vậy (khng sao đu ấy m) .

 
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 97770
 Date: 01/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Manhphu bro,

I love your sense of humor bro!

I got a good kick out of what you said, and I am laughing my head off over here bro! Ha ha ha!

:-) :-) :-)


Ha ha ha! "No table" h! Ha ha ha!
Ha ha ha! "Miễn bn" h! Ha ha ha!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group