englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Ai cần viva forever th vo đy

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: khoilamchieu
 member
 ID 16566
 Date: 12/13/2007


Ai cần viva forever th vo đy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
This is Viva Forever lyrics - Spice Girl

Viva Forever"

Do you still remember
How we used to be
Feeling together, believe in whatever
My love has said to me
Both of us were dreamers
Young love in the sun
Felt like my saviour, my spirit I gave ya
We'd only just begun

Hasta Manana,
Always be mine

[Chorus:]
Viva forever, I'll be waiting
Everlasting, like the sun
Live forever,
For the moment
Ever searching for the one

Yes I still remember,
Every whispered word
The touch of your skin, giving life from within
Like a love song that I'd heard
Slipping through our fingers,
Like the sands of time
Promises made, every memory saved
Has reflections in my mind

Hasta Manana,
Always be mine

[Chorus]

Back where I belong now,
Was it just a dream
Feelings unfold, they will never be sold
And the secret's safe with me

Hasta Manana,
Always be mine


Viva Forever Lyrics

Mnh mới c người gip đỡ đ


gp kiến
 Reply: njcegirl91
 member
 REF: 97778
 Date: 01/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn c thể dịch bi ht ny ra Vietnamese được ko? thanks a lot...

 
 Reply: asokani
 member
 REF: 97782
 Date: 01/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Viva forever

Do you still remember how we used to be
Feeling together, believe in whatever
My love has said to me
Both of us were dreamers
Young love in the sun
Felt like my Saviour, my spirit i gave you
We'd only just begun
Hasta maana, Always be mine
Viva Forever, Ill be waiting
Everlasting, like the sun
Live forever, for the moment
Ever searching for the sun
Yes I still remember every whispered word
the touch of your skin giving life from within
Like a love song that I'd heard
Slipping through our fingers, like the sands of time
Promises made, Every memory saved
Has reflections in my mind
Hasta maana, Always be mine
Viva Forever, Ill be waiting
Everlasting, like the sun
Live Forever, for the moment
Ever searching for the sun
But we're all alone now, was it just a dream
Feelings unfold, they will never be sold
And the secret's safe with me
Hasta maana, Always be mine
Viva forever, Ill be waiting
Everlasting, like the sun
Libe forever for the moment
Ever searching for the sun .

Lời Việt Viva Forever - Spice Girls

Anh c cn nhớ khng mnh đ từng như thế
Từng cảm nhận, từng tin vo mọi thứ trn đời
Tnh yu đ từng đến bn em thầm th nho nhỏ
Rằng cả hai ta dường như đang mộng ước m thi
Đo hoa tnh yu mới đm chồi khi mặt trời sưởi ấm
Anh l vị cứu tinh, tm hồn em trao cả cho anh
D chng ta chỉ mới bắt đầu
Hasta manana, mi l của em
Sẽ mi l như thế, em sẽ đợi chờ
Như mặt trời kia vẫn trường tồn chiếu sng
Để sống hết mnh trong khoảnh khắc kh qun
Khi tm kiếm vầng mặt trời rạng rỡ
Vng em vẫn nhớ như in lời thầm th anh trao
Vẫn nhớ lắm ln da anh trao cho em sức sống
Từ thắm su tm hồn, như một bản tnh ca
Như những hạt ct của thời gian trn tay ta dần tuột mất
Những lời hứa, những k ức kh phai
Vẫn phản chiếu nơi tm hồn em đ
Hasta manana, mi l của em
Sẽ mi l như thế, em sẽ đợi chờ
Như mặt trời kia vẫn trường tồn chiếu sng
Để sống hết mnh trong khoảnh khắc kh qun
Khi tm kiếm vầng mặt trời rạng rỡ
Nhưng giờ ta đều vẫn c đơn, qu khứ như chỉ l mơ vậy
Muốn bộc bạch tấm lng nhưng biết ni cng ai
Điều b mật ấy sẽ an ton bn em mi mi
Hasta manana, mi l của em
Sẽ mi l như thế, em sẽ đợi chờ
Như mặt trời kia vẫn trường tồn chiếu sng
Để sống hết mnh trong khoảnh khắc kh qun
Khi tm kiếm vầng mặt trời rạng rỡ


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group