englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> I knew i loved you....

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: windanddust
 member
 ID 16563
 Date: 12/13/2007


I knew i loved you....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Anh chị no gip mnh dịch bi ny sang Tiếng Việt dm đươc hok ??? Thanks!!

Maybe it's intuition
Some things you just don't question
Like in your eyes
I see my future in an instant
And there it goes
I think i've found my best friend
I know that it might sound more than a little crazy
But i believe


I knew i loved you before i met you
I think i dreamed you into life
I knew i loved you before i met you
I have been waiting all my life


There's just no rhyme or reason
Only this sense of completion
And in your eyes
I see the missing pieces
I'm searching for
I think i've found my way home


I know that it might sound more than a little crazy
But i believe


I knew i loved you before i met you
I think i dreamed you into life
I knew i loved you before i met you
I have been waiting all my life


A thousand angels dance around you
I am complete now that i've found yougp kiến
 Reply: pinkpearl
 member
 REF: 97455
 Date: 12/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Windandust
This is my translation , it is not nice . Just wanna share with you

I KNEW I LOVED YOU

C thể đ l trực gic chăng?
Nhưng c vi điều em khng muốn hỏi
Giống như vi thứ trong đi mắt em
Anh thấy cả tương lai trong khoảnh khắc bỗng nhin tan biến
Anh nghĩ rằng anh đ tm thấy một người bạn tốt nhất trn thế gian ny
Anh biết rằng điều ấy tốt hơn ..
..Một cht khờ khạo nhưng anh lun hằng tin

V anh biết rằng anh đ yu trước khi anh gặp em
Anh nghĩ anh đ từng mơ về em mi mi trong cuộc đời ny
Anh biết anh đ yu trước khi anh gặp em
Anh sẽ mi đợi chờ em đến bất tận


khng c giai điệu v cả l do
Chỉ một cảm xc vẫn mi tồn tại
V chỉ thấy trong đi mắt em
Anh thấy những kỹ niệm vẫn cn dang dở
V đang trn con đường tm kiếm
Anh nghĩ anh đ tm thấy con đường về nh


Anh biết rằng điều ấy tốt hơn
..Một cht khờ khạo nhưng anh vẫn lun hằng tin

Hng ngn thin thần đang nhảy ma quanh em
Pht ny đy anh đ tm thấy em(~..~)


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group