englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> more than that.help me find this song!thanks!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bemytien
 member
 ID 16392
 Date: 11/18/2007


more than that.help me find this song!thanks!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
bai hat nay do Backstreetboy trinh bay.mih vua muon nghe vua muon dich sang loi Viet,ban nao thay minh co kha nang thi jup minh.thankalot!

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 97068
 Date: 11/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

More than that - BSBDownload

Right click .. choose Save target as


I can see that youve been crying
You cant hide it with a lie
Whats the use in you denying
That what you have is wrong
I heard him promise you forever
But forevers come and gone
Baby, he would say whatever
It takes to keep you blind
To the truth between the lines, oh
CHORUS

I will love you more than that
I wont say the words
Then take them back
Dont give loneliness a chance
Baby listen to me when I say
I will love you more than that

Baby, you deserve much better
Whats the use in holding on
Dont you see its now or never
Cause I just cant be friends
Baby knowing in the end, that..

CHORUS
I will love you more than that
I wont say the words
Then take them back
Dont give loneliness a chance
Baby listen to me when I say
I will love you more than that


Theres not a day that passes by
I dont wonder why we havent tried
Its not too late to change your mind
So take my hand, dont say goodbye

I will love you more than that
I wont say the words
Then take them back

CHORUS
I will love you more than that
I wont say the words
Then take them back
Dont give loneliness a chance
Baby listen to me when I say
I will love you more than that

I will love you more than that
I wont say the words
Then take them back
Dont give loneliness a chance
Baby listen to me when I say
I will love you more than that


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 97070
 Date: 11/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hm nay c cảm hứng thử nghiệm một phong cch mới , cc bạn thấy được khng th cho kiến nha , hihi ! Nếu bạn thch Mp sẽ dịch lại giống như lu giờ vẫn vậy :

Em vừa khc đng khng ? Anh biết m
Đừng hng lừa anh , em khng thể giấu anh được đu
Em cn chối g nữa
Bởi vấn đề chnh l em đang gặp sai lầm
Anh nghe hắn ta thề thốt với em về sự mi mi (yu em)
Nhưng ci mi mi đ em thấy đ , n đến rồi vẫn bỏ đi đấy thi
Hắn ta ni g m chả được
Tất cả cũng chỉ để lm em m qung m thi
Rồi lm em khng thể nhận ra ranh giới của sự thật

Anh sẽ yu em nhiều hơn hắn
Anh sẽ khng ni nhiều lm g
M sẽ lấy về cho em tất cả mọi thứ
Khng để em c đơn nữa đu
Tin anh đi , anh sẽ yu em nhiều hơn hắn cho m xem

Em đng được nhiều thứ tốt hơn thế
Nu ko c ch g đu em
Em khng thấy l hoặc by giờ hoặc chẳng bao giờ nữa (anh cũng khng phải l kẻ kin nhẫn m ^_^)
Anh khng thể l bạn em được (hoặc yu hoặc khng l g hết , hiểu khng em ?)
Khng ni nhiều , tm lại l

Anh kiểu g cũng yu em nhiều hơn hắn
Sẽ lấy lại cho em tất cả
Khng để em c đơn (k k bn em suốt ngy)
Tin anh đi , (anh c chứng chỉ ISO m)
anh sẽ yu em nhiều hơn thế .

Chẳng c ngy no m anh khng nghĩ
sao bọn mnh khng thử đến với nhau
By giờ cũng chưa muộn để em thay đổi định đu
Nắm lấy tay anh đi , v sẽ khng bao giờ chng ta chia tay nữa (giống như em hiện tại)

PS : Mấy cu comment Mp viết cho vui , khng lin quan g đu nha . hihi , Mp dịch kiểu ny xong thấy thằng cha ny cũng cơ hội gh gớm :D


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 97071
 Date: 11/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Anh c thể nhận ra rằng em lại vừa khc
Chẳng thể giấu anh được đu em
Em cn muốn phủ nhận điều g nữa
Bởi em đang gặp sai lầm trong chuyện ny
Anh đ nghe anh ta hứa với em sẽ mi mi bn em
Nhưng m giờ đy anh ta đ mi mi xa em
Em ơi , cho d anh ta c ni g đi nữa
Th cũng chỉ để lm cho em m qung
Để em khng thể nhận ra ranh giới sự thật

Anh sẽ yu em nhiều hơn như thế
Sẽ khng ni g nhiều
M anh sẽ mang lại cho em mọi thứ
Sẽ khng bao giờ anh để em c đơn
Em yu hy tin anh đi
Anh sẽ yu em nhiều thật nhiều

Bởi em của anh đng được nhiều hơn thế
Em đừng nu ko mọi thứ nữa
Em khng nhận ra sao ? Lc ny hoặc sẽ chẳng bao giờ nữa
Bởi v anh biết anh chẳng thể xem em l bạn
Em biết khng ?

Bởi
Anh yu em nhiều hơn như thế
Anh sẽ khng ni g nhiều
M sẽ mang lại cho em tất cả
Sẽ chẳng bao giờ lm em c đơn
Em , tin anh đi
anh sẽ yu em nhiều thật nhiều

Chẳng c ngy no tri qua
M anh khng nghĩ về việc tại sao chng mnh lại khng cố gắng
Để c thể đến bn nhau
By giờ vẫn chưa muộn đu em
Hy nắm lấy tay anh v chng ta sẽ bn nhau mi mi ...
 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 97072
 Date: 11/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn thch lời dịch no hơn ? hihi^_^ Chc vui !

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group