englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Great! Song!!!!!!!!!!! english hay tuyệt

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thiensudianguc
 member
 ID 16360
 Date: 11/10/2007


Great! Song!!!!!!!!!!! english hay tuyệt
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I can hear the bell
I can hear,I can hear, I can hear the bell
Ding a dong, Ding a dong,ding-dong
I can hear,I can hear, I can hear the bell
Ding a dong, Ding a dong.Ican hear the bell.

I can hear,I can hear, I can hear the rain
pitter patar,pitter patar,pitter patar,the rain
I can hear,I can hear, I can hear the rain
pitter patar,pitter patar.Ican hear the bell.gp kiến
 Reply: ximuitexas
 member
 REF: 98051
 Date: 03/09/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
minh rat muon hoc english nhung minh noi minh rat mac co boi vi minh ko biet nhieu nen minh no so bi sai . haygiup minh voi

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group