englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Tua bai hat bang tieng Anh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vivan
 member
 ID 16355
 Date: 11/09/2007


Tua bai hat bang tieng Anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Vui long cho biet tua bai hat bang tieng Anh co loi Viet nhu sau :"Co nhieu khi toi mo uoc duoc dang than linh ban muon phep mau. Toi se cho rieng minh em thay tim toi bay gio....". Cam on cac ban nhieu

gp kiến
 Reply: daugaudangyeu
 member
 REF: 97353
 Date: 12/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
HI VIVAN .Bạn đang tm bi ht đấy .Nhưng bạn c thể give us some more information about that song?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group