englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> ban oi minh ko ro nua nhung minh nghe co tu dont cry for me,ban co the tim dum minh nhieu bai thanh loi luon co dc ko?that su cam on ban.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bechanh300490
 member
 ID 16321
 Date: 11/03/2007


ban oi minh ko ro nua nhung minh nghe co tu dont cry for me,ban co the tim dum minh nhieu bai thanh loi luon co dc ko?that su cam on ban.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
222.254.132.176

gp kiến
 Reply: jangahha
 member
 REF: 97130
 Date: 11/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi!That's so easy.It's:"Don't cry for me Argentina.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group