englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> hey eveyone here can show me the way to download songs in this website?.i am the new register.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: pistolstar63
 member
 ID 16315
 Date: 11/03/2007


hey eveyone here can show me the way to download songs in this website?.i am the new register.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hiiiiiiiii

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 96829
 Date: 11/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Right click on Download and save target as ..
Ex : Download


 
 Reply: pistolstar63
 member
 REF: 96875
 Date: 11/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi.Thanks nha nhung minh muon down nhac o trang nay, minh co thay duong link dau.ah neu co j ban cu add cua nick cua minh vao de to con share kinh nghiem ve hi_tech nha?
pistolstar63


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group