englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> huhu hix hix

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelykitty
 member
 ID 16305
 Date: 10/30/2007


huhu hix hix
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
đy hok fải l nơi để tm sự đng hem(ta nhạc với nhạc hok!)
mnh đang trong trạng thi ........v cng bn,c ai c pi j vui vui m mắc cười hok dzậy..-______-


gp kiến
 Reply: trungbui84
 member
 REF: 96827
 Date: 11/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
HI, what you sad about? Can u tell me , I will help u if I can. I think if u can share to every one, you will be more happy. do u agree? Have a nice weekend!

 
 Reply: lovelykitty
 member
 REF: 97198
 Date: 11/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks you did share with me,i just need little help here, just trouble about my family,it's make me crazy!sorry was make you tired,i think you don't wanna hear

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group