englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Hi! hepl

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: namngo1410
 member
 ID 16278
 Date: 10/25/2007


Hi! hepl
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi hi! Lu lắm mới trở lại diễn đn . mong b con tm gip tui tm ( cả nhạc v lời) bi ht truyền thống của người Singapore đc khng zy? Đang cần lắm lắm
Nếu gip đc xin cảm ơn nhu nhu nha.


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 96709
 Date: 10/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi đ tn l bi g hả bạn ???

 
 Reply: namngo1410
 member
 REF: 96721
 Date: 10/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Khng, bạn ạ. Mnh khng biết tn bi đ, v nếu mnh biết tn th mnh cũng c thể tm đc rồi.
Mnh đang cần gấp 1 bi ht về Singapore, bất kể n c phải l bi ht truyền thống nữa đu. V th, cố gắng gip mnh nhanh nhanh nh. thanks


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 96726
 Date: 10/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đy l bi ht Ah Singapore của Knife Shoen - Một bi ht về đất nước , con người Singapore , với chất nhạc mang tnh dn gian của người bản xứ ở đy . Mong l hợp với yu cầu của bạn .Download

"Little girl says chinese dumplings taste so good,
and the tourists take pictures of the pheonix,
all around the town,
Singapore,
ah, Singapore.

Many tall sky scrapers standing all in a row
in this asian country just north of the equator
oh oh, Singapore,
ah, Singapore.

You can't buy chewing gum anywhere in Singapore,
but you can buy peppermint candy 'cos you eat it,
'till its gone,
Singapore,
ah, Singapore." 
 Reply: namngo1410
 member
 REF: 96733
 Date: 10/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Woa! Great! Tuyệt qu, chất qu, đỉnh qu!
Hehe! Cảm ơn


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group