englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> bai hat tieng Anh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: maiandong
 member
 ID 16170
 Date: 10/06/2007


bai hat tieng Anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bạn no c bi Internal Flame post ln cho mnh với. Cảm ơn nha!

gp kiến
 Reply: pinkpearl
 member
 REF: 96393
 Date: 10/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi Maiandong
Đy l bi "Internal Flame" gửi tặng bạn hihi
Bi ny Pink thch lắm


Close your eyes
Give me your hand
Darling, do you feel
You heart beating?
Are you nearly dead?
Do you feel the pain
Or am i only dreaming?
Is this burning?
An internal pain

I believe it's meant to be darling
I watch you when you're screaming
You belong in hell
Do you feel the pain
Or am i only dreaming?

But is this burning (burning)?
An internal pain
Say my name
before i go insane
Of all life so lovely
Then i come and make the pain
now you're going to lose all feeling

oww
Ow, ow

Say my name
before i go insane
Of all life so lovely
Now i come and make the pain
now you're going to lose all feeling

Ow

Close your eyes
Give me your hand, darling
Do you feel your heart beating?
are you nearly dead?
Do you feel the pain
Or am I only dreaming?

Or is this burning?
An internal pain flame

Close your eyes
Give me your hand, darling
Do you feel your heart beating?
Do you understand?
Do you feel the pain
Or am I only dreaming?

Or is this burning?
An internal pain

Close your eyes
Give me your hand, darling
(Ooh yeah yeah)
Do you feel your heart beating?
are you nearly dead?
Do you feel the pain
Or am I only dreaming?

Is this burning?
An internal pain

Close your eyes
Give me your hand, darling
Do you feel your heart beating?
Do you understand?
Do you feel the pain
Or am I only dreaming?

(~..~)


 
 Reply: vippro8x
 member
 REF: 96409
 Date: 10/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cc bạn ghi sai tn bi ht ri ka
đy l bi Enternal Flame chứ ko fải In


 
 Reply: pinkpearl
 member
 REF: 96410
 Date: 10/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Bi ht trn l Internal Pain bản gốc của Eternal Flame

Đy l bi Eternal Flame cua The Bangles

Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating, do you understand?
Do you feel the same, am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame?

I believe it's meant to be, darling
I watch when you are sleeping, you belong to me
Do you feel the same, am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame?

Say my name, sun shines through the rain
A whole life so lonely, and then you come and ease the pain
I don't want to lose this feeling

[break]

Say my name, sun shines through the rain
A whole life so lonely, and then you come and ease the pain
I don't want to lose this feeling

Close your eyes and give me your hand
Do you feel my heart beating, do you understand?
Do you feel the same, am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame?

[break]

Is this burning an eternal flame?

An eternal flame?

(Close your eyes and give me your hand
Do you feel my heart beating, do you understand?
Do you feel the same, am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame?)

(~..~)


 
 Reply: maiandong
 member
 REF: 96909
 Date: 11/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn Pink nhiều nha! Lu nay bận qu ko gh vo đy thường xuyn được.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group