englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> gip đỡ mnh dzới!!đội ơn m bạn lun>___<

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelykitty
 member
 ID 16162
 Date: 10/03/2007


gip đỡ mnh dzới!!đội ơn m bạn lun>___<
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
mnh v v cng thch bi pround of you
nhưng hok c lời
bạn no km dm mnh được hok
cm ơn nhu nhu nhu lắm!


gp kiến
 Reply: pinkpearl
 member
 REF: 96361
 Date: 10/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi Lovelykitty

Đy l bi "Proud of You" của Fiona Fung gửi tặng cho bạn


Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights

Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind

I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time

Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky

***

Stars in the sky
Wishing once upon a time
Give me love Make me smile
Till the end of life

Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind

I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time

Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky

Can you believe that you lie down my way, no matter how that is my birth, I never loose my day.

See me fly.
I'm proud to fly up high.
Show you the best of mine.
Till the end of the time

Believe me I can fly.
I'm singing in the sky.
Show you the best of mine.
The heaven in the sky.
Nothing can stop me to spread my wings, so wide


(~..~)
 
 Reply: lovelykitty
 member
 REF: 96378
 Date: 10/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh cm ơn bạn nhu nhu lắm đa!!!!!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group