englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> mưa thuỷ tinh !

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nganthong
 member
 ID 16134
 Date: 09/30/2007


mưa thuỷ tinh !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
minh co' lời nhạc hoc bi mưa thuy tinh nhung hem bit c ai bit bi tiếng anh k0k ?
生日礼物/ Mn qu sinh nhật
Artist: 江涛/ Giang Đo
为了十月六号那一天
我走遍了几条热闹的街
只为了寻找一份礼物
你喜欢的生日礼物
就在你生日的那一天
我把礼物送到你家门前
你说不必了
不是说好了已分手了嘛
你曾说过分手后还可以做朋友
我送你礼物你接不接受
还叫我忘了你从此不要再联络
让彼此都快乐
你曾说过分手后还可以做朋友
我送你礼物你接不接受
还说我会找到另一个比你更好的女人

此刻再也忍不住
眼泪不禁的划落
颤抖的双手捧着礼物往回走

把礼物留着给她
更适合

http://music.yeucahat.com/listen.php?s=18068
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group