englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> find a song

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hung2011
 member
 ID 16086
 Date: 09/21/2007


find a song
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hi ! i want have the song "happy birthday" who cant help me ? help me !
thanks!
help again all right prithee


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 96169
 Date: 09/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi Happy birthday quen thuộc m mnh hay ht sinh nhật n :Download


Tiếp theo l bi Happy birthday của The click five :
Nhạc rock :Download

V tiếp nữa l bi Happy birthday của Teepro :
nhạc Rap Việt Nam ;Download

Cuối cng l bi Happy birthday của New kid on the block :
nhạc Pop :


Download


 
 Reply: hung2011
 member
 REF: 96174
 Date: 09/22/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks you!
minh muon loi bai hat thoi


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 96175
 Date: 09/22/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
H , nhưng bạn cần lời bi no trong 4 bi trn vậy ? Nếu l ci lời nổi tiếng nhất th đơn giản lắm :

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday dear .... (tn của người được chc mừng)
Happy birthday to you ...

Tiền thn của bi ht ny l bi :

"Good Morning to All"
Good morning to you,
Good morning to you,
Good morning, dear children,
Good morning to all.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group