englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> You complete my soul - Marc Tenrazi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 16060
 Date: 09/18/2007


You complete my soul - Marc Tenrazi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Một ca khc rất ngọt no của ca sỹ đ nổi tiếng qua bi ht Love to be loved . Mời cc bạn nghe v cảm nhận :Download - 5.57 MB - File nhạc chất lượng cao ^_^

Verse 1:
I'm feeling tired of times
when you're not with me
I'm missing a part of myself
that i can not be
I'm longing the times that we met
like flowers the sun
The desert is needing the rain
And I'm on the run

Bridge:
But you can change everything
and make all undone

Chorus
'Cause only you can complete my soul
only you
you can make me whole
will you take my hand
without you
I'm just half a man
You complete my soul

Verse 2:
I've longed for the taste of your lips
like sand tastes the sun
I'm missing a part of myself
when I'm on the run

Ohh

Bridge:
Only you can change everything
and make all undone

Chorus:
'Cause only you can complete my soul
only you
you can make me whole
will you take my hand
without you
I'm just half a man
You complete my soul

Verse 3:
I'm needing you
like sand needs the shore
I promise this time
will be better then before

Chorus:
'Cause only you can complete my soul
only you
you can make me whole (only you)
will you take my hand (take my hand)
without you
I'm just half a man (I'm just half a man)
You complete my soul
You complete my soul
You complete my soul


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group