englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Nhỏ ơi !

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoaiphuong1983
 member
 ID 16005
 Date: 09/07/2007


Nhỏ ơi !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Bai hat :Nhỏ ơi !
ca si: Ngoc Duong


gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 95917
 Date: 09/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Have fun!

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 95986
 Date: 09/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Quynh Vi
Tinh Chap Nhan


 
 Reply: heoknor
 member
 REF: 99874
 Date: 01/21/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
This is my song..hihihi. Gia Huy hat bay nay cung ok lam
Heo con co nick la Nho oi_Yeu nhe khi nghe xong bai nay do Hoaiphuong


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99875
 Date: 01/22/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nick g nghe dễ thương thế? "Nhỏ ơi_ yu nhe"
chắc l đang yu Nhỏ no rồi phải khng?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group