englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> LAM CACH NAO DE POSS BAI HAT LEN VAY CAC BAN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thienvan
 member
 ID 15953
 Date: 08/31/2007


LAM CACH NAO DE POSS BAI HAT LEN VAY CAC BAN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ai bit cach poss bai hat chi voi

gp kiến
 Reply: phamquynhtrang
 member
 REF: 95808
 Date: 09/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hm nay ti mới biết c trang web học tiếng anh hay như vậy
i dzui w v đ l thnh vin của cu lạc bộ


 
 Reply: bidao
 member
 REF: 95851
 Date: 09/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
HIIIIIIIIII
WELCOME U TO JOIN THIS FORUM.WE ARE ONE.WISH U STUDY E WELL


 
 Reply: loveangel
 member
 REF: 95950
 Date: 09/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lam the nao de post bai hat len nhi , co ai biet khong???

 
 Reply: subzero12i
 member
 REF: 95963
 Date: 09/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nhưng m post vo đu mới được chứ. Bạn ni r hơn đi?
Cch chung l phải tim thấy ci c chữ upload th chứng tỏ trang đ n cho up ln.


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 95976
 Date: 09/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đầu tin bạn cần c một link nhạc , nhưng nhớ phải l link direct nh . Nghĩa l link nhạc đ phải c dạng http://xxxxxxxxxxx.../abc.mp3 hoặc wma ...
Sau đ khi viết bi bạn g dng lệnh sau :

Embed src="link nhạc bỏ vo đy" autostart="1" loop="1">

Nhớ thm dấu < trước chữ Embed .
VD : Mp c link nhạc l : http://www.fileden.com/files/2007/1/23/684121/myheartbelongstoyou.mp3 . Đy l link nhạc của bi ht My heart belongs to you :
By giờ MP g đoạn code sau :


Embed src="http://www.fileden.com/files/2007/1/23/684121/myheartbelongstoyou.mp3" autostart="1" loop="1">

V Mp bỏ dấu < trước chữ Embed th n hiện thnh :




Thn mến ! Hy vọng được nghe nhiều bi do cc bạn chia sẻ



 
 Reply: sachcuatoi
 member
 REF: 98335
 Date: 04/29/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
embed src="http//^=^nghenhac.info/in the end/mp3"autostart="1"loop="1">

 
 Reply: sachcuatoi
 member
 REF: 98336
 Date: 04/29/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
embed src="http://nghenhac.info/in the end/mp3"autostart="1"loop="1">

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group