englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bài hát tiếng Anh >> Emergency! Help! Help!

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: olalola
 member
 ID 15839
 Date: 08/17/2007


Emergency! Help! Help!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chào các anh chị
các anh chị nào biết web download bài hát Us against the world làm ơn chỉ em với. Em t́m kiếm hoài mà không thấy. Giúp em với.!!!!


góp ư kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 95424
 Date: 08/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

These days it's hard to find
someone to love
once you find them
you don't want to give up

And now I know that we're
both alone in this
it's just me and you
against the world

And there's me
and there's you
It's just me and you
against the world

(Oh girl)

And, what am I supposed to do
the alarms are going
off in my head
and It's dangerous
yes It's complicated

We're the only ones who get it
the only ones that want this
the only ones who believe
in love

It's just the two of us
getting into love
It take two of us
to change the world

I've got you
you've got me
It's just me and you
against the world

Girl, you got me so
[ Lyrics provided by www.mp3lyrics.org ]
crazy in longing
and I know it's
wrong but so right

and i'm holding you
I have been dreaming
and I can't let you go
now, you're mine

Girl, what am I supposed to do
the alarms are going
off in my head

It's just the two of us
getting into love
It takes two of us
to change the world

I got you
you got me
It's just me and you
against the world

It's just the two of us
getting into love
It takes two of us
to change the world .

Bài này phải không bạn ?
Có một bài Me against the world của Simple Plan nữa . Bạn cần bài nào ḿnh đăng ?


 
 Reply: olalola
 member
 REF: 95439
 Date: 08/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
liệu bạn có thể đăng bài hát Me against the world đuợc không? ḿnh muốn nghe lắm. Cám ơn truớc

 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 95457
 Date: 08/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
OK , đă đăng bài này cho bạn !
Thân mến chúc vui !


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group