englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> ban oi minh nghe ko duoc bai pretty boy ban xem lai thu co bi gi ko?cam on ban da giup minh tim ca khuc do ,ban lam on sua lai cho minh nghe bai nay n

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bechanh300490
 member
 ID 15837
 Date: 08/17/2007


ban oi minh nghe ko duoc bai pretty boy ban xem lai thu co bi gi ko?cam on ban da giup minh tim ca khuc do ,ban lam on sua lai cho minh nghe bai nay n
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
222.254.141.149

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 95421
 Date: 08/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


Download

Pretty boy của em đ , anh đ sửa lại link rồi , 100% nghe được . Hihi chc vui . anh gp n , lần sau em post chủ đề th tiu đề nn để tn bi ht v những g di di em đnh ở tiu đề trn th em nn bỏ vo phần nội dung nh . VD :

Tiu đề : Cần tm bi Pretty boy
Nội dung : ban oi minh nghe ko duoc bai pretty boy ban xem lai thu co bi gi ko?cam on ban da giup minh tim ca khuc do ,ban lam on sua lai cho minh nghe bai nay nhe .

Thn i !


 
 Reply: phamtam
 member
 REF: 95428
 Date: 08/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
manhphu that can than
ban that gioi
bai hat hay day chu


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group