englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> anh chi oi giup em voi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phamtam
 member
 ID 15794
 Date: 08/09/2007


anh chi oi giup em voi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
em la dan moi ra nhap rat mong dc anh chi giup do
moi nguoigiup em tim loi anh bai giang sinh dc chu a


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 95214
 Date: 08/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C kh nhiều bi ht Ging Sinh , khng biết bạn muốn kiếm bi no . Mnh c thể gợi vi bi nh : "Jingle bell" "Jingle bell rock" "Chrismast tree" "White Christmas" ...
Bạn cần bi no , lời hay nhạc , hay cả lời dịch . Bạn nu yu cầu , mnh sẽ cố gắng đp ứng nhanh nhất !


 
 Reply: phamtam
 member
 REF: 95282
 Date: 08/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cam on rat nhieu
em can bai whitechristmas
ca loi lan nhac i 
 Reply: phamtam
 member
 REF: 95283
 Date: 08/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
laaam on tim giup em loi bai Pleas tell me why nha


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group