englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> J'espre - Phạm Quỳnh Anh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 15772
 Date: 08/05/2007


J'espre - Phạm Quỳnh Anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Written by Marc Lavoine

Je fais des e-mails tout allure
Tu me rponds toute lheure
Tu mets du rouge sur ta figure
Je mets du baume sur mon cur
Jespre, jespre, jespre oh oui, jespre
Cest mon caractre mmmmm
Jespre.
Comme disait Yoko Ono
Je vais essayer de retrouver ce mot
Delle la seule chose quon partage en frres, en frres,
Jespre, jespre, jespre oh oui, jespre
Cest mon caractre mmmmm
Jespre.
On a envie de faire lamour
Mais les amours sont diluviennes
Parsemes par le temps qui court
Il ny a pas damours qui tiennent
Jespre, jespre, jespre oh oui, jespre
Cest mon caractre mmmmm
Jespre.
Comme disait Yoko Ono
Je vais essayer de retrouver ce mot
They are the only things we share, en frre,
Jespre, jespre, jespre oh oui, jespre
Cest mon caractre mmmmm
Jespre.
Les toiles qui fuient font la mesure
Des espces qui disparaissent
Jespre, jespre, jespre oh oui, jespre
Cest mon caractre mmmmm
Jespre.

---------------------
Ti hy vọng

Ti gửi thật nhanh những bức email
Em trả lời ti hẹn anh cht nữa
Mặt em ửng hồng
Tim ti chan chứa
Ti hy vọng, ti hy vọng, ti hy vọng, vng, ti hy vọng
Đ l tnh cch của ti mmmmm
Ti hy vọng.
Như Yoko Ono đ ni
Ti sẽ cố gắng tm lại từ ny
Từ c ấy, điều duy nhất m người ta chia sẻ cng nhau, cng nhau,
Ti hy vọng
Ti hy vọng, ti hy vọng, ti hy vọng, vng, ti hy vọng
Đ l tnh cch của ti mmmmm
Ti hy vọng.
Người ta muốn i n
Nhưng những mối tnh tro dng
Vương vi theo thời gian
Khng c mối tnh no bền vững
Ti hy vọng, ti hy vọng, ti hy vọng, vng, ti hy vọng
Đ l tnh cch của ti mmmmm
Ti hy vọng.
Như Yoko Ono đ ni
Ti sẽ cố gắng tm lại từ ny
They are the only things we share, cng nhau,
Ti hy vọng
Ti hy vọng, ti hy vọng, ti hy vọng, vng, ti hy vọng
Đ l tnh cch của ti mmmmm
Ti hy vọng
Những tinh cầu vụt biến
Nhiều chủng loi diệt vong
Ti hy vọng, ti hy vọng, ti hy vọng, vng, ti hy vọng
Đ l tnh cch của ti mmmmm
Ti hy vọng.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group