englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> gui ban manh phu

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: myselt
 member
 ID 15747
 Date: 07/30/2007


gui ban manh phu
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
chao ban. minh thay may bai dich cua ban that hay. minh da post bai" sealed with a kiss" ban dich giup minh sang tieng viet nhe. cam on ban nhieu

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 94904
 Date: 07/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đ dịch xong , bạn qua chủ đề kia để xem nh . C cả nhạc mnh vừa đăng xong đấy .
Thn i chc vui !


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group