englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bài hát tiếng Anh >> Co' ai biet loi` bai` hat Nobody's Home

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: nguyendat
 member
 ID 15706
 Date: 07/24/2007


Co' ai biet loi` bai` hat Nobody's Home
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ai biet loi bai hat nobody's home cua avril lavigne thi` help em voi .
PLease translate into vietnamese luon nha' em cam? on ca? nha` :D


góp ư kiến
 Reply: namngo1410
 member
 REF: 94799
 Date: 07/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ḿnh chỉ biết lời Anh thôi, dc ko?
Nobody's Home Lyrics
Well I couldn't tell you why she felt that way,
She felt it everyday.
And I couldn't help her,
I just watched her make the same mistakes again.

What's wrong, whats wrong now?
Too many, too many problems.
Don't know where she belongs, where she belongs.
She wants to go home, but nobody's home.
That's where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go, to dry her eyes.
Broken inside.

Open your eyes and look outside, find the reasons why.
You've been rejected, and now you can't find what you left behind.
Be strong, be strong now.
Too many, too many problems.
Don't know where she belongs, where she belongs.
She wants to go home, but nobody's home.
That's where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go, to dry her eyes.
Broken inside.

Her feelings she hides.
Her dreams she can't find.
She's losing her mind.
She's fallen behind.
She can't find her place.
She's losing her faith.
She's falling from grace.
She's all over the place!
Yeah!! (yeah)


She wants to go home, but nobody's home.
That's where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go, to dry her eyes.
Broken inside.

She's lost inside, lost inside.oh oh
She's lost inside, lost inside.oh oh
Ohhh... 
 Reply: nguyendat
 member
 REF: 94802
 Date: 07/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thank ban nha aaaahhhhh
nhung ma` hoi tiec chut bai` nay` hay the ma ko biet loi` viet nhi~


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 94811
 Date: 07/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tôi không thể giải thích cho bạn hiểu
tại sao nó lại cảm thấy như vậy
nhưng lúc nào nó cũng thế
vậy mà tôi không giúp ǵ
chỉ biết đứng nh́n nó mắc phải sai lầm hết lần này tới lần khác

Có chuyện ǵ vậy ? chuyện ǵ đă xảy ra?
quá nhiều, quá nhiều vấn đề
không biết nó thuộc về nơi nào đây
nó muốn về nhà, nhưng về để làm ǵ
có ai ở nhà đâu
tổn thương...hụt hẫng
không c̣n nhà để về, không có nơi trú chân
dường như trong nó có cái ǵ hụt hẫng...mất mát...

Mở mắt ra mà đối mặt với sự thật
nó đă bị ruồng bỏ, bị cho ra ŕa
những ǵ đă mất không thể t́m lại được
mạnh mẽ lên, nó tự bảo ḿnh phải trở nên mạnh mẽ hơn
nhưng có quá nhiều, quá nhiều vấn đề
không biết nó thuộc về đâu
nó muốn về nhà
nhưng về để làm ǵ, cũng có ai ở nhà đâu
thiếu thốn...hụt hẫng...mất mát...
chẳng c̣n nơi nào để đi, không có chỗ nương tựa
nó sống mà cứ như chết vậy

lúc nào nó cũng tự dối ḷng
ngay cả cảm xúc của nó mà nó cũng không dám biểu lộ ra ng̣ai
bao nhiêu giấc mơ đều đă tan vỡ
nó cảm thấy hụt hẫng...chới với
ngay cả niềm tin vào cuộc đời nó cũng đă đánh mất
không biết nó thuộc về đâu
nó muốn tan biến vào không gian
vỡ tan
sống mà cứ như đă chết rồi vậy...

nó muốn về nhà, nhưng về th́ cũng thế thôi
có ai ở nhà đâu
nó không c̣n nơi đâu để đi, không nơi nương tựa
hụt hẫng...mất mát...

nó chỉ muốn tan biến vào không gian
tâm hồn nó đă chết rồi, nó sống cũng có ích ǵ nữa đâu...
sự thật là...nó đă chết từ khi nào rồi..


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group