englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> cac ban oi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: saobang15
 member
 ID 15667
 Date: 07/17/2007


cac ban oi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
co' ai co' ban? dich. cua? bai` because j love you thi` cho minh` voi'
minh` can` gap'
da ta cac' ban truoc' nhe'


gp kiến
 Reply: pinkpearl
 member
 REF: 94756
 Date: 07/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Sao Bang:

This is a Because I love U


If I got down on my knees and I pleaded with you
If I crossed a million oceans just to be with you
Would you ever let me down?

If I climbed the highest mountain just to hold you tight
If I said that I would love you every single night
Would you ever let me down?

Well I'm sorry if it sounds kinda sad, it's just that
Worried, so worried
that you let me down

(Chorus)

Because I love you, love you
Love you, so don't let me down

If I swam the longest river just to call your name
If I said the way I feel for you would never change
Would you ever fool around

Well I'm sorry if it sounds kinda bad, just that
Worried, cuz' I'm so worried
that you let me down

(Chorus)

Well I'm sorry if it sounds kinda bad, just that
Worried, cuz' I'm so worried
that you let me downTranstale in Vn :

Neu em quy xuong va cau xin anh
Neu em vuot hang ngan dai duong chi mong duoc nhin anh
Anh se khong bao gio lia xa em , nhe anh
Em se khong nai gian kho vuot qua ngon nui cao kia,
Chi mong duoc om anh
Neu em noi rang em yeu anh mai mai
Du dem dai khong co anh
Anh se khong lia xa em, nhe anh
Anh co hieu tam chan tinh em khong ?
Em xin loi de noi ra dieu do
E rang em se mat anh mai
Boi vi em yeu anh, yeu anh nhieu lam
Tat ca tinh yeu la em danh cho anh
Dung bo roi em, anh nhe
Neu em boi qua con song dai kia chi de goi ten anh
Neu em noi voi anh tat ca cam xuc cua em yeu anh la vinh hang
Va em se khong dua gion tinh yeu cua chung ta
Em qua lo so lo so , se mat anh mai mai
Oi tinh yeu cua em!
Xin dung lia xa em!
Yeu anh, yeu anh mai mai


Than.


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 94760
 Date: 07/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hehehehe

Neu anh quy xuong va cau xin em
Neu anh vuot hang ngan dai duong chi mong duoc nhin em
Em se khong bao gio lia xa anh, nhe em
Anh se khong nai gian kho vuot qua ngon nui cao kia,
Chi mong duoc om em
Neu anh noi rang anh yeu em mai mai
Du dem dai khong co em
Em se khong lia xa anh, nhe em
Em co hieu tam chan tinh anh khong ?
Anh xin loi de noi ra dieu do
E rang anh se mat em mai
Boi vi anh yeu em, yeu em nhieu lam
Tat ca tinh yeu la anh danh cho em
Dung bo roi anh, em nhe
Neu anh boi qua con song dai kia chi de goi ten em
Neu anh noi voi em tat ca cam xuc cua anh yeu emla vinh hang
Va anhse khong dua gion tinh yeu cua chung ta
Anh qua lo so lo so , se mat em mai mai
Oi tinh yeu cua anh!
Xin dung lia xa anh!
Yeu em, yeu em mai mai


 
 Reply: pinkpearl
 member
 REF: 94770
 Date: 07/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi muoi muoi

Em hay Anh gi cung duoc ma' ho' ho'


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 94772
 Date: 07/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi' hi'....ty ty cuoi` ho' ho' hay wa'

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group