englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> chau muon bit songs lyric

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: namngo1410
 member
 ID 15452
 Date: 06/24/2007


chau muon bit songs lyric
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cac pac a? chau ne!^_^ Chau nho cac pac 1 viec nho( rat chi la nho )dc hong? Dung noi k0. hihi. De ~ nhu tho an... ca'm zay. Hihi: ca pac send cho chau loi cua 1 trong so may bai sau dc k0/
1,Aloha
2,Girl friend
3,Umbrella
...(gi nua nhi?!!)
tung ay thui. thanks


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 93779
 Date: 06/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lần sau nếu c thể bạn ghi cả tn band để tm cho chnh xc nh . Mnh post cả lyric , bi ht v linkdownload cho bạn thnh từng chủ đề trong mục Bi ht tiếng Anh . Bạn vo xem nh !

 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 93780
 Date: 06/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C kh nhiều bi Girlfriend , khng biết bạn cần bi của ai ? Mnh post tạm bi của Avril Lavigne , nếu sai bạn hy ni tn Band nh , mnh sẽ cố gắng tm cho bạn !

 
 Reply: namngo1410
 member
 REF: 93837
 Date: 06/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thank you manhphu very much
Phải ni bạn l 1 người rất chi l năng nổ v nhiệt tnh với cng việc. Mnh chỉ ni l 1 trong 3 songs thui m bạn đ gửi cả 3 ri(k0 kể cả dowload). YOU lm tui xc động w n.(hichic)
chc thnh cng trong cuộc sống v c nhu cống hiến hơn nữa cho tập thể


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group