englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> One in a million - Bosson

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 15382
 Date: 06/16/2007


One in a million - Bosson
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trong hng triệu c gi trn thế giới rộng lớn ny , với anh em l duy nhất . Khng bao giờ c ai thay thế được em trong cuộc đời anh , c gi anh đ kiếm tm từ bấy lu để trao trọn con tim ny .

Mời cc bạn nghe :You're one in a million
Oh
Now
You're one in a million
Oh

Sometimes love can hit you every day
Sometimes you can fall for everyone you see
But only one can really make me stay
A sign from the sky
Said to me

[Chorus]
You're one in a million
You're once in a lifetime
You made me discover one of the stars above us
You're one in a million
You're once in a lifetime
You made me discover one of the stars above us

I've been looking for that special one
And I've been searching for someone to give my love
And when I thought that all the hope was gone
A smile, there you were and I was gone

I always will remember how I felt that day
A feeling indescribable to me
Yeah
I always knew there was an answer for my prayer
And you, you're the one for me

[Chorus x 2]

In the beginning I was cool and everything was possible
They tried to catch me but it was impossible
No one could hurt me it was my game
Until I met you baby and you were the same
And when you didn't want me I wanted you because
The funny thing about it is I liked the show
I like it when its difficult
I like it when its hard
Then you know its worth it
That you found your heart

[Chorus x 2]

You're one in a million
Oh
You're one in a million


gp kiến
 Reply: whereangel
 member
 REF: 93334
 Date: 06/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
toi da nghe bai nay cach day 2-5 va thich no tu do,song hiem khi dc nghe lai.nho manhphu ma toi cthe nghe lai thuong xuyen.thanks a lot!ma nay,manhphu cothe chi toi cach dowload ve may?

 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 93336
 Date: 06/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Download

Chc vui !


 
 Reply: bekhongthich
 member
 REF: 93345
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
...
Anh đ kiếm tm một điều g đ đặc biệt.
Anh đ kiếm tm một ai đ để dng tặng tnh yu
V rồi khi anh nghĩ mọi hi vọng đ vuột bay
Th em đến, cuốn anh đi bằng một nụ cười

Anh sẽ mi nhớ những g anh đ cảm thấy ci ngy ấy..
một cảm xc chẳng thể diễn tả
V anh biết những nguyện cầu của anh đ thnh sự thật
V em, em chnh l người dnh cho anh.
...

Bi ny hay qu !!
 
 Reply: bekhongthich
 member
 REF: 93346
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
...
Anh đ kiếm tm một điều g đ đặc biệt.
Anh đ kiếm tm một ai đ để dng tặng tnh yu
V rồi khi anh nghĩ mọi hi vọng đ vuột bay
Th em đến, cuốn anh đi bằng một nụ cười

Anh sẽ mi nhớ những g anh đ cảm thấy ci ngy ấy..
một cảm xc chẳng thể diễn tả
V anh biết những nguyện cầu của anh đ thnh sự thật
V em, em chnh l người dnh cho anh.
...

Bi ny hay qu !!
 
 Reply: dreamcatcher
 member
 REF: 93353
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi ny mnh cũng nghe ri....Thiệt romantic :">


 
 Reply: dreamcatcher
 member
 REF: 93354
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi ny mnh cũng nghe ri....Thiệt romantic :">


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group