englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bài hát tiếng Anh >> Khi em nói rằng Em yêu anh (When you tell me that you love me)

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 15377
 Date: 06/15/2007


Khi em nói rằng Em yêu anh (When you tell me that you love me)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
When you tell me that you love me - Westlife & Diana RossDownload

WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME (Diana Ross)

I wanna call the stars
Down from the sky
I wanna live a day
That never dies
I wanna change the world
Only for you
All the impossible
I wanna do

I wanna hold you close
Under the rain
I wanna kiss your smile
And feel the pain
I know what's beautiful
Looking at you
In a world of lies
You are the truth

And baby
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

I wanna make you see
Just what I was
Show you the loneliness
And what it does
You walked into my life
To stop my tears
Everything's easy now
I have you here

And baby
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

In a world without you
I would always hunger
All I need is your love to make me stronger

And baby
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

You love me
When you tell me that you love me


góp ư kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 93317
 Date: 06/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Khi em nói rằng em yêu anh
Anh muốn gọi tất cả những v́ sao
Rơi xuống khỏi bầu trời
Anh muốn sống 1 ngày
Không bao giờ tàn lụi
Muốn thay đổi thế giới
Chỉ cho riêng ḿnh em
Tất cả những điều không thể
Anh vẫn muốn làm

Anh muốn ôm chặt em
Dưới cơn mưa này
Anh muốn hôn em
Và cảm nhận nỗi đau đớn
Anh biết điều tốt đẹp là ǵ
Trông thấy em đây
Trong thế giới đầy những lời gian dối
Th́ em chính là sự thật

Và em yêu hỡi
Mỗi khi em kề bên anh
Anh trở thành 1 anh hùng
Anh sẽ bảo vệ em
Bất kể em nơi ở nào
Và mang đến cho em
Tất cả những ǵ em mong muốn
Không ǵ vượt qua được anh
Anh như ngọn nến sáng trong bống tối
Khi em nói rằng em yêu anh

Anh muốn em biêt rơ
Thực ra anh là ai
Chỉ cho em hiểu rằng
Cô đơn là thế nào
Em bước vào đời anh
Để ngăn ḍng nước mắt
Mọi thứ thật dễ dàng
Khi anh có em bên anh

Và em yêu hỡi
Mỗi khi em kề bên anh
Anh trở thành 1 anh hùng
Anh sẽ bảo vệ em
Bất kể em nơi ở nào
Và mang đến cho em
Tất cả những ǵ em mong muốn
Không ǵ vượt qua được anh
Anh như ngọn nến sáng trong bóng tối
Khi em nói rằng em yêu anh

Thế giới chẳng có em
Anh như kẻ đói khát
Tất cả điều anh cần
Là t́nh yêu của em ,Làm cho anh mạnh mẽ

Và em yêu hỡi
Mỗi khi em kề bên anh
Anh trở thành 1 anh hùng
Anh sẽ bảo vệ em
Bất kể em nơi ở nào
Và mang đến cho em
Tất cả những ǵ em mong muốn
Không ǵ vượt qua được anh
Anh như ngọn nến sáng trong bóng tối
Khi em nói rằng em yêu anh

Em yêu anh
Khi em nói rằng em yêu anh! 
 Reply: bupbexjnh
 member
 REF: 93326
 Date: 06/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wao --- anh Manh Phu djch hay we' --- nghe fe fe e^' --- hj~hj~ --- pe' thjk lo*i` djch kua? anh lem' ---

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group