englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> Goodnight song - swwweeeettt ... *.*

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bekhongthich
 member
 ID 15368
 Date: 06/14/2007


Goodnight song - swwweeeettt ... *.*
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Try to sleep now, close ur eyes

Try to think of tomorrow

all the stars wish you good night

so i'm switching off the lights

one more hug, one more smile

kiss you once, kiss you twice

i'll be here for awhile

try to sleep now and close your eyes..

Good Night..!


gp kiến
 Reply: freebird
 member
 REF: 93392
 Date: 06/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban gi oi, co the cho minh biet link cua bai hat nay duoc hong ? hoac mot dia chi nao do co the download , this is a cute song , thanks first

 
 Reply: bekhongthich
 member
 REF: 93571
 Date: 06/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sorry nha, minh cung khong biet. Co ai biet cach chi cho freebird kia !

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group