englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> pretty song n`e ca'c ban

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: freebird
 member
 ID 15359
 Date: 06/12/2007


pretty song n`e ca'c ban
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Freebird dang dzu hoc o USA , o xa nha, nen khi nghe bai nay, Freebird nho nha lam, va cam xuc duoc sau xa bai hat nay, do you have the same feeling as mine ?
http://youtube.com/watch?v=Ecu0DhB3_-4&mode=related&search=
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group