englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Bi ht tiếng Anh >> THE BEST SONGS OF A TEENS- KHNG NGHE TIẾC RNG CHỊU!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ptptandff
 member
 ID 15322
 Date: 06/09/2007


THE BEST SONGS OF A TEENS- KHNG NGHE TIẾC RNG CHỊU!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
MNH RẤT THCH CC BI HT NY CỦA NHM NHẠC A-TEENS ( SI NỔI & TRẺ TRUNG).V MNH MUỐN SHARE CHO MỌI NGƯỜI CNG THƯỞNG THỨC. HAY LẮM Đ! NGHE V GP CHO MNH KNOW !

ALL MY LOVE

FIREFLY

AROUND THE CORNER OF YOUR EYE

MORNING LIGHT

HI AND GOODBYE

CN MẤY BI HAY NỮA, KHI NO RẢNH MNH SẼ POST TIẾP.^_^ HAVE FUN! BAN NAO NGHE KO DC CO THE DOWN BAI HAT THEO DUONG LINK SAU:(copy link va dan vao o dia chi cua internet explorer ma` down)
http://images.ptptandff.multiply.com/song/1/2/full/U2FsdGVkX1,2WFXSPpVNVTOn0bZW17PXHC0vNYmJnvC21JNMMFNS1A==/ALL%20MY%20LOVE%20-%20A%20TEENS.MP3
http://images.ptptandff.multiply.com/song/1/3/full/U2FsdGVkX1,2WFXSPpVNVTOn0bZW17PXGQSkFrOEs8c,mvV.Z.Ftww==/FIREFLY%20-%20A%20TEENS.MP3
http://images.ptptandff.multiply.com/song/1/4/full/U2FsdGVkX1,2WFXSPpVNVTOn0bZW17PX56FVNAh3msDo6zjJS1kBfQ==/AROUND%20THE%20CORNER%20OF%20YOUR%20E%20-%20A%20TEENS.MP3
http://images.ptptandff.multiply.com/song/1/5/full/U2FsdGVkX1,2WFXSPpVNVTOn0bZW17PXwfOMgKgs8twxGR7pXMGS6w==/MORNING%20LIGHT%20-%20A%20TEENS.MP3
http://images.ptptandff.multiply.com/song/1/6/full/U2FsdGVkX1,2WFXSPpVNVTOn0bZW17PXETKvbURX6jMFe5J46GA0Wg==/hi%20and%20goodbye_a%20teens.wma


gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93205
 Date: 06/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chắc hay la'm nhi?... nhưng sao teen hok nghe dc bi no hết vậy.???..huhuh...

 
 Reply: marshero
 member
 REF: 93207
 Date: 06/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
uh minh cung khong nghe duoc.ban c the chi cho minh cach nghe duoc khong.that la dang tiec

 
 Reply: beryl
 member
 REF: 93247
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
minh` cung~ ko nghe dc bai` nao` ban. ah.=>>chi? cho minh` cach' nghe di

 
 Reply: ptptandff
 member
 REF: 93253
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C THỂ CHƯƠNG TRNH DUYỆT WEB CỦA BẠN KO HỖ TRỢ ĐỦ CHỨC NĂNG ĐỂ NGHE NHẠC,CUNG C THỂ C L DO KHC, MNH KO RNH LẮM NN KO CHỈ BẠN DC, SORRY NHA!>_<

BẠN C THỂ DOWN BI HT VỀ NGHE, MINH POST LINK RỒI Đ. HAVE FUN!^_^


 
 Reply: bupbexjnh
 member
 REF: 93329
 Date: 06/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
em thjk baj` All My Love nhu*t' --- nhung hem faj nghe o*? da^y --- em hok bjk kach neo` de^? nghe dc --- em nghe trong may' nha` em --- hj`hj`

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group